<

Ljubav Aiše i Muhammeda a.s.

Ovog mjeseca se posebna pažnja obraća na našeg Resulullaha s.a.v.s. zbog njegovog rođendana. Posebno slušamo priče o načinu njegovog života kako bi i mi sami kao istinski sljedbenici što bolje se približili kako njemu tako i Uzvišenom Gospodaru.

Bitan dio života Muhammeda a.s. zauzimaju njegove supruge, njegova porodica. Čist primjer kako se ponašati prema ženi i kako održati zdrav odnos jeste brak Resulullaha a.s. i njegovih žena.
Ako želite da čujete savršenu romantičnu priču, preporučujem da ne čitate Romea i Juliju, nego čitajte priču o Muhammedu s.a.v.s. i Aiši r.a, u kojoj Aiša svojim riječima opisuje kako je prelijepa veza bila između nje i Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.
Poslanik,s.a.v.s., je bio divan suprug. Aiša je pričala o vremenima kada su uživali ručajući skupa. Uživao je u jelu tek kada je ona sjedila do njega. Pili su iz jedne šolje i gledali da gdje bi jedno prislonilo svoje usne tu bi i drugo, pa su pili vodu s istog mjesta. Jeo je meso s kosti poslije nje, a s istog mjesta odakle je i ona jela. Također je rekla da su znali stavljati jedno drugome hranu u usta.

Kada je upitana : “Šta Poslanik radi kada je u svojoj kući? “, ona im je odgovorila : “Uobičavao je uvijek biti zauzet poslužujući svoju porodicu“. Kada bi ga neki od njegovih ashaba upitali ko je to ko ti je najvoljeniji u srcu, odmah bi odgovarao : “To je Aiša“.

Prije svoje smrti, Poslanikove posljednje riječi njegovim ashabima bile su: “Pazite svoje žene, pazite ih s nježnošću! Bojim se Gospodara svoga ako im nešto nažao učinite, zato ih dobro pazite. “

Ovo su bile posljednje riječi koje je Poslanik javno izgovorio a koje se tiču žena, a koje se također odnose na život bračnih drugova: “A jedan od znakova Njegovih je da vas je Stvorio, vas, vaše supruge i muževe, te je među vas postavio ljubav i dobrotu. To su sigurno dokazi jasni za one koji vide.“(Kur’an 30:21)
Naravno, i Poslanik s.a.v.s. je upadao u bračne probleme kao što se i danas može desiti, ali je i na to kao i na sve ostalo prilazio razumski i vrlo mudro.
Svjedoci smo da je porodica danas u krizi. Živimo u vremenu fitne kada se napadaju sve islamske vrijednosti pa i sam brak. Zato molimo Allaha da nas sačuva fitni te da tražimo primjere u životu našeg Poslanika a.s.
I za kraj… Allahov Poslanik, a.s. je rekao:„Najpotpunijeg imana su vjernici koji su najljepšeg ahlaka, a najbolji među vama su oni koji su najbolji svojim ženama.“

Priredila: Majida Kavgić

<