<

LIJEPO MUSLIMANSKO IME KAID, ŠTA ZNAČI KOJE MU JE PORIJEKLO?

Naša lijepa vjera nas uči da prilikom davanja imena djetetu treba obratiti pažnju da ime bude lijepo i lijepog značenja kako ne bi predstavljalo opterećenje djetetu u životu. Poslanik Muhammed, a.s. je u hadis-i-šerifu kazao:

“Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadijevajte vašoj djeci lijepa imena”.

Zbog toga je jedan od problema u našem društvu u posljednje dvije decenije i nadijevanje djeci nemuslimanskih imena koja roditelji čuju u popularnim serijama.

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.” (Al-Hudžurat, 11)

U Kur’anskom kazivanju o Ademu, a.s. se navodi da je ovaj Božiji poslanik a.s. podučen imenima svih stvari što mu je dalo prednost u odnosu na druga stvorenja.

Ime čovjeka je, dakle, njegov vanjski identitet i oznaka – ono ga određuje. Time se čuva naš identitet i tradicija.

Za sva muslimanska imena koristi POTRAGU iMENA

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama, gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

ŠTA ZNAČi ime Kaid?

Arapski qā`id (značenje: vođa, zapovjednik)

<