<

LIJEPO MUSLIMANSKO IME ADIJAN, ŠTA ZNAČI KOJE MU JE PORIJEKLO?

Naša lijepa vjera nas uči da prilikom davanja imena djetetu treba obratiti pažnju da ime bude lijepo i lijepog značenja kako ne bi predstavljalo opterećenje djetetu u životu. Poslanik Muhammed, a.s. je u hadis-i-šerifu kazao:

“Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadijevajte vašoj djeci lijepa imena”.

Zbog toga je jedan od problema u našem društvu u posljednje dvije decenije i nadijevanje djeci nemuslimanskih imena koja roditelji čuju u popularnim serijama.

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.” (Al-Hudžurat, 11)

U Kur’anskom kazivanju o Ademu, a.s. se navodi da je ovaj Božiji poslanik a.s. podučen imenima svih stvari što mu je dalo prednost u odnosu na druga stvorenja.

Ime čovjeka je, dakle, njegov vanjski identitet i oznaka – ono ga određuje. Time se čuva naš identitet i tradicija.

Za sva muslimanska imena koristi POTRAGU iMENA

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama, gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

Šta znači ime Adijan?

Ime se nalazi nalazi na listi najpopularnijih imena za dječake u Bosni i Hercegovini te ga iz tog razloga unosimo u našu banku podataka. Iako smo na više mjesta pronašli tvrdnje da je značenje imena pobožan na arapskom jeziku (u varijanti Adyan), mi to ne možemo potvrditi. Ime nije uobičajeno kao muslimansko ime. Pošto se ime sudeći po listama popularnosti ipak u ranijoj praksi učestalo daje dječacima u Bosni i Hercegovini, svrstali smo ga u “bosanska imena”.

<