<

Liječi se sadakom: Kako su Poslanik, a.s., i Ebu Bekr udjeljivali sadaku?

Poslanik i sadaka

Sadaka u hadisima – kao najautentičnijem govoru Poslanika zauzima posebno i uzvišeno mjesto. Mnoštvo je hadisa koji govore o sadaki, ali ono što su poslaničke smjernice i njegov odnos prema sadaki, najljepše je, čini nam se izrazio Ibnul Kajim kada govori o Poslanikovom odnosu spram sadake:

„Od onoga što je posjedovao, Poslanik je najviše davao kao sadaku. Ono što mu je dao Uzvišeni Allah nije smatrao ni da je mnogo, ni malo. Kada bi od njega bila zatražena pomoć ili sadaka, dajući manje ili više, nikada nije odbio onoga ko je tražio. Ono što bi dao i sadaka su mu bile najdraže stvari. Kada bi davao njegova sreća i radost su bili veći od sreće i radosti onoga koji je primao. Bio je najdarežljiviji čovjek. Njegova desnica je bila poput plodnog vjetra. Kada bi mu došao nekakav čovjek koji je muhtač, nekada bi mu ponudio svoju hranu a nekada poklon, a nekada bi kupio neku potrepštinu za siromaha koju bi naknadno platio trgovcu. Ako ne bi imao šta dati, uzeo bi zajam od nekog od ashaba, a poslije bi mu vratio. Od onoga što je posjedovao davao je sadaku, naređivao je davanje sadake i bodrio ashabe da to čine.“
Od Džabira, r.a., se prenosi da je rekao: „Nikada od Poslanika nije nešto zatraženo a da je rekao ne.“

Poznat je slučaj koji prenosi Tirmizi kada je Poslanik zaklao ovcu pa je nakon podjele mesa kao sadake upitao hazreti Aišu: „Šta je ostalo od ovce?“ Ona je odgovorila da je ostala samo jedna plećka, na što je Poslanik dodao: „Ostalo je sve izuzev plećke.“

Ebu Bekr i sadaka

Ebu Bekr odista zaslužuje nadimak koji mu je dao Poslanik, jer je uistinu bio iskren kako imanom, tako rječju i djelom. Svojom iskrenošću dostigao je stepen koji je svojstvo dobrih robova i Poslanika, što je uvertira u svojstva poslanstva. Do tog svojstva došli su samo oni poslanici kojima se Allah smilovao. Govoreći o tom svojstvu Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:
„Spomeni u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv vjerovjesnik.“ (Merjem-41)

Poznati su slučajevi otkupljivanja robova koji su islam primili u Mekki, a koje su Kurejšije mučile nesnosnim kaznama. Obradovao se kao malo dijete kad mu je Poslanik saopštio da će sa njim činiti hidžru, skočivši odmah da od svog imetka pripremi sve što je potrebno za taj naporan put.
Kada je nakon hidžre stanje muslimana u Medini bilo jako teško, Ebu Bekr je skupio svu svoju imovinu i donio je u Poslanikovu sobu da sa njom Poslanik raspolaže i da dijeli onima kojima je najpotrebnije. Kada ga je Poslanik upitao šta je ostavio svojoj porodici, odgovorio je odgovorom onoga koji se istinski pouzdava u Allaha, smirenog srca punog imana: „Ostavio sam im Allaha i Njegovog Poslanika.“

Hazreti Omer prenosi divan slučaj natjecateljstva u činjenju sadake. Ebu Davud i Tirmizi bilježe predaju u kojoj hazreti Omer kaže: „Božiji Poslanik nam je jednog dana naredio da damo sadaku, a tada sam imao imetka pa sam pomislio danas ću preteći Ebu Bekra, r.a. Kako bi ga pretekao donio sam Poslaniku pola svog imetka, a on me upita: ‘Šta si ostavio svojoj porodici?’Ostavio sam im polovinu, to jest ovoliko koliko dajem. Pa je stigao Ebu Bekr donijevši svu imovinu koju je imao. Poslanik ga upita: ‘Šta si ostavio svojoj porodici?’ ‘Ostavio sam im Allaha i Njegovog Poslanika.’ Nakon toga rekao sam: ‘Nikada ni u čemu neću moći preteći Ebu Bekra.’“

Izvor: ”Liječi se sadakom”
Autor: Halil Ahmetspahić
Za Akos.ba priredila: Fahreta Vreva

<