<

Kur’an ispred nauke: Osjetilo sluha, vida i otisci prstiju

Osjetilo sluha i vida

Prvo osjetilo koje se razvija kod ljudskog embrija jeste čulo sluha.

Fetus može čuti zvukove nakon dvadeset i četvrte sedmice. Zatim se razvija osjetilo vida, te nakon dvadeset osme sedmice, mrežnjača postaje senzitivna/osjetljiva na svjetlost.
Razmislite o sljedećim kur’anskim ajetima koji se odnose na razvijanje osjetila kod embrija:

“…i On vam i sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!” (Es-Sedžde, 9) “Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi” (Ed-Dehr, 2)

“On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!“ (El-Mu’minun, 78)

U svim ovim ajetima, čulo sluha je spomenuto prije čula vida. Tako da je kur’anski opis isti kao onaj do kojeg su došla savremena otkrića u embriologiji.

Otisci prstiju

 „Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.“ (Kur’an, 75:3-4)
 Nevjernici se raspravljaju oko toga da li će se proživljenje dogoditi nakon što se kosti mrtvih ljudi raspadnu u zemlji i raspravljaju se o tome kako će svaki pojedinac biti identifikovan na Sudnjem Danu. Uzvišeni Allah odgovora da On, ne samo da može ponovo sakupiti naše kosti, već da također može savršeno rekonstruisati  naše  vlastite  otiske  prstiju.

Zašto Kur’an, kada govori o određivanju identiteta pojedinca, posebno govori o otiscima prstiju?

1880. godine, uzimanje otisaka prstiju je postalo naučna metoda identi  kacije, nakon istraživanja koje je uradio sir Francis Golt.

Ne postoje nigdje na svijetu dvije osobe koje imaju iste otiske prstiju. To je razlog zašto policijske snage širom svijeta koriste otiske prstiju da bi identi  kovali kriminal.
Prije 1400 godina, ko bi mogao znati unikatnost/ jedinstvenost otiska prstiju svakog pojedinog čovjeka? Zasigurno to nije mogao biti niko drugo do sam Stvoritelj!

Izvor: Kur’an i nauka podudarno ili ne?
Dr. Zkir Naik.

Za Akos.ba priredila: Medina Šušnjević

<