<

Krovno tijelo BiH za suzbijanje pandemije prestalo funkcionisati još od aprila 2020.?!

Održali četiri sjednice s kvorumom do kraja aprila 2020., za ostale nije bilo kvoruma. Od decembra 2020. nisu se ni pokušali sastati

Koordinaciono tijelo BiH, stručno operativno tijelo Vijeća ministara BiH koje je zaduženo da koordinira mjere prevencije i pripravnosti i provođenje mjera zaštite i spašavanja u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće u BiH, kao i za prijem i pružanje međunarodne pomoći, posljednju sjednicu na kojoj je bilo kvoruma održalo je krajem aprila 2020. godine!

Piše: A. DUČIĆ

Ovo tijelo, koje je prošle godine formirano s tadašnjim ministrom sigurnosti Fahrudinom Radončićem na čelu sa zaduženjem da bude na vrhu sistemu koordinacije tokom pandemije koronavirusa prema zvaničnom odgovoru na poslaničko pitanje državnog poslanika Nermina Nikšića do kraja aprila 2020. održalo je četiri sjednice s kvorumom, dok za sjednice do kraj 2020. uopće nije bilo kvoruma.

U odgovoru kojeg potpisuje predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija stoji da od decembra 2020. uopće ni nema sjednica ovog tijela, koje se sastoji od 21 člana, devet iz Vijeća ministara BiH, po pet iz vlada entiteta i dva iz Vlade Brčko distrikta BiH.

Kao što je poznato Radončić je u junu 2020. podnio ostavku na funkciji ministra sigurnosti BiH, pa ga je na funkciji predsjedavajućeg Koordinacionog tijela zamijenio Aleksandar Mandić. Ipak, do danas nije došlo do promjene odluke ili donošenja nove odluke o sastavu Koordinacionog tijela.

No, zašto od decembra 2020. nema ni pokušaja sazivanja sjednice Koordinacionog tijela? Tegeltija u odgovoru na pitanje Nikšića navodi da je u procesu donošenje nove odluke o formiranju Koordinacionog tijela, te da je prijedlog odluke bio dugo u postupku analize i davanja mišljenja, od januara do marta kraja marta ove godine kada je Ministarstvo sigurnosti BiH dostavilo Vijeću ministara prijedlog odluke.

Međutim, kako konstatira Tegeltija, Vijeće ministara do danas nije usvojilo odluku iako su, kako ističe, izvršene sve tražene ispravke.

fokus.ba

<