<

Krajini više novca od javnih prihoda

Treća redovna sjednica Zastupničkog doma federalnog Parlamenta bit će nastavljena 10. septembra, što je dva i po mjeseca nakon njenog prekida. Na predloženom dnevnom redu, o kojem će se zastupnici izjašnjavati na početku sjednice, nalazi se pet prijedloga zakonskih izmjena za koje su predlagači tražili da se razmatraju po skraćenom postupku.

Negativna mišljenja
Zastupnica SDP-a Lana Prlić predložila je dvije izmjene, a obje se tiču Porodičnog zakona. Za Oslobođenje je podsjetila da je jednim prijedlogom predviđeno osnivanje alimentacionog fonda, dok se drugi odnosi na zabranu fizičkog kažnjavanja s ciljem disciplinovanja i vaspitanja djece. Za oba prijedloga Vlada FBiH dala je negativno mišljenje, a Prlić očekuje da se o njima izjasni i Parlament, prenosi Oslobođenje.ba.

  • Uvažavajući razloge predlagača, Vlada napominje da se radi o jako osjetljivom pitanju zakonske prevencije zlostavljanja djece, za šta je prethodno potrebno detaljno analizirati aktuelne propise koji reguliraju zaštitu djece. Posebno je ukazano na odredbu člana 1. Prijedloga zakona kojim je ustanovljena zabrana fizičkog kažnjavanja s ciljem disciplinovanja i vaspitanja djece, a da pri tome nije vođeno računa o eventualnom propisivanju sankcije za kršenje takve zabrane, saopćeno je ranije iz Vlade.

Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog zastupnika SDA Hamdije Abdića, a o kojem su svi zastupnici iz Unsko-sanskog kantona, bez obzira na stranačku pripadnost, postigli saglasnost. Njime je predviđeno da USK, dok traje migrantska kriza, dobije više novca u raspodjeli javnih prihoda.

Vezano za ovaj zakon, Vlada je zaključila da izmjene direktno utječu na pripadajuće prihode kantona, smanjujući njihov udio u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza za finansiranje funkcija kantona, za šta bi trebalo dobiti saglasnost svakog od njih.

Ta sredstva bi, prema prijedlogu, bila preraspoređena Gradu Bihaću u omjeru od 0,20 posto i Općini Velika Kladuša u omjeru od 0,03 posto za saniranje ekonomske štete prouzrokovane migrantskom krizom u ovim jedinicama lokalne samouprave.

Reprezentativnost
Još jedan predloženi zakon nije dobio pozitivno mišljenje Vlade, a radi se o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH. Cilj zakonskog rješenja koje je predložio sada već bivši zastupnik SDP-a Zlatko Ercegović je da Sindikat doktora medicine i stomatologije dobije reprezentativnost na nivou FBiH, kako bi postao socijalni partner u donošenju kolektivnog ugovora, ali i zakonskih akata iz oblasti zdravstva.

Treća redovna sjednica je prekinuta 24. juna prije nego su zastupnici glasali o predloženom dnevnom redu na kojem se nalazila 21 tačka. Vladajuća koalicija koja se u to vrijeme iskristalisala, sastavljena od SDA, HDZ-a, DF-a i SBB-a te još nekoliko nezavisnih zastupnika, zahtijevala je da se zasjedanja odgode do izbora novog rukovodstva, što se i desilo sredinom jula.

<