<

KOLIKO JE PUTA MUHAMMED A.S. OBAVIO HADŽDŽ?

KOLIKO JE PUTA MUHAMMED A.S. OBAVIO HADŽDŽ?

Znate li da je obavio dva hadža prije islama?

Božji poslanik Muhammed (a.s.) je za svoga života tri puta obavio hadž. Dva prije islama i jedan, oproštajni, u islamu.

Hadž, kao ustanova, bio je poznat i kod predislamskih Arapa. U arapskoj predislamskoj poeziji mnogi su opisali svoj put na hadž. Nabiga Ez-Zubjani spominje čak i mjesta kroz koja je prolazio. Amr ibn Kulsum u muallaki spominje Ebtah, dolinu Meke, i šatore podignute u toj dolini za vrijeme hadža. O tome on ovako kaže:

Plemenu Ma’ad dobro je znano,

kad svoja kubeta kraj njih podignemo,

ako izaberu mir, mi ih hranimo,

ako izaberu rat, mi ih ništimo.

Zabranjujemo ono što hoćemo,

odsjedamo tamo gdje želimo.

Što nam nije drago, ostavljamo,

Što nam se dopada, uzimamo.

Na drugoj strani Zuhejr ibn Ebi Sulma se zaklinje Ka’bom, spominje tavaf oko nje i kaže:

Zaklinjem se kućom oko koje ljudi obilaze,

a koju Kurejš i Džurhum sagradiše,

zaklinjem se: blago vama koji se nađete

u prilici svakoj, teškoj ili lakoj.

Ustanova hadža, dakle, bila je poznata i u predislamskom dobu. Predislamski Arapi su u obrede hadža unijeli i neke svoje predislamske običaje i time izmijenili propise koje je Allah ozakonio još iz vremena Ibrahima (a.s.). Kur’an je mnoge od tih predislamskih običaja dokinuo kao npr. običaj prskanja zidova Ka’be kurbanskom krvlju, ili npr. običaj po kome su tavaf oko Ka’be obavljali goli i ljudi i žene. Ljudi danju, a žene noću.

Poslanik je devete hidžretske godine poslao Ebu Bekra na hadž i naredio mu da obznani da se tavaf oko Ka’be od danas ne može obavljati bez odjeće.

Sljedeće, desete hidžretske godine, Poslanik je obavio svoj prvi i jedini hadž u islamu. Iz Poslanikovih riječi: »O ljudi, čujte što ću vam reći, jer ja ne znam hoću li se s vama više sastati na ovome mjestu« i njegovog oproštajnog postupka ljudi su zaključili da se on neće više sa njima vidjeti, pa su ovaj hadž nazvali oproštajnim hadžom, hadžom u kome se on oprostio sa njima i oni sa njim.

rijaset.ba

<