<

Kolika će biti jednokratna pomoć Vlade FBiH penzionerima?

Nakon što su to izbjegli objaviti iz Vlade FBiH, čini se da ni predstavnici penzionera još uvijek ne znaju o kolikoj pomoći je riječ

Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH Redžo Mehić izjavio je danas za Fenu da će jednokratna pomoć za penzionere biti obračunata uz julsku penziju i isplaćena 5. augusta ove godine.

Podsjetio je da je održan sastanak između predstavnika Saveza i Vlade FBiH na kojem su oni obrazložili svoje najskromnije zahtjeve za pomoć penzionerima. A ovo je bio nastavak razgovora koji su započeti 26. marta.

Mehić je naveo da su zbog ekonomskih kretanja i ukupne situacije penzioneri uskraćeni za redovno usklađivanje penzija, jer su oba faktora na osnovu kojih se vrši usklađivanje negativna – rast BDP-a i rast troškova života.

Istakao je da im je Vlada ponudila podršku za prevazilaženje teškog materijalnog statusa penzionera u vidu jednokratne pomoći.

Pojasnio je da će ta podrška biti diferencirana za dvije grupe penzionera – od onih sa najnižom penzijom do onih sa zagarantovanom i ostale između te kategorije do onih s najvišim penzijama.

Iako je dogovor postignut još uvijek niko ne izlazi sa konkretnim podacima – kolika će biti jednokratna pomoć.

Nakon što su to izbjegli objaviti iz Vlade FBiH, čini se da ni predstavnici penzionera još uvijek ne znaju o kolikoj pomoći je riječ.

<