<

Ko želi da bude u društvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nek’ popravi svoj ahlak

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedan od pobožnjaka, rekao je: ”Ahlak je riznica s poklonima i koga Allah voli pokloni mu iz te riznice.”

A kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o tome šta ljude najviše uvodi u Džennet, rekao je: ”Bogobojaznost i lijep ahlak.”

Istinski ahlak ne znači da udjeljuješ onima oko tebe kad si zadovoljan, siguran i kad su ti sva prava ispunjena. Mjerilo lijepog ahlaka je da u svakoj situaciji ostaneš isti, da ostaneš postojan u svom lijepom ponašanju, u strpljivosti, u dobru i dobročinstvu, te da se izdigneš iznad besmislica i tričarija i kad si u najtežim situacijama.

Ljudi koji su moralna elita ne mijenjaju svoje osobine čak i ako se promijene njihova stanja i okolnosti.

Velikodušan ostaje velikodušan čak i ako je siromašan, dostojanstven ostaje dostojanstven čak i kad bude poražen, a dobročinitelj ostaje dobročinitelj i ako mu se učini nepravda i zulum.

Takvi svojim ahlakom obožavaju Allaha i njihove duše teže da budu što bliže Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jer ko god popravi svoj ahlak bliži je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Budi siguran da onaj ko pokvari svoj ahlak kažnjava samog sebe te kvari i upropaštava svoja djela. Istinski dobitnik je onaj koji, kad prestane disati i kad mu duša napusti tijelo, ne prestaju njegova dobra djela.

I znaj da ćeš, danas ili sutra, otputovati, ali će tragovi ostati, pa ostavi iza sebe ono što će ti osigurati lijep spomen u budućim generacijama. 

 

saff.ba

<