<

Ko su robovi Milostivog?

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Iskreni vjernici, istinski dobročinitelji i pobožnjaci nazvani su u Kur’anu ”robovi Milostivog” i njihova svojstva opisana su u suri El-Furkan od 63. do 74. ajeta. Evo njihovih osobina:

Oni se drže dostojanstveno i ponizno: ”A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju” (El-Furkan, 63.)

Oni ne pridaju nikakvog značaja neznalicama i bestidnicima, niti svoje vrijeme troše u bespolicama zajedno sa njima: ”A kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: ‘Mir vama!’” (El-Furkan, 63.)

Oni noći provode u noćnom namazu: ”I oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći.” (El-Furkan, 64.)

Oni su skrušeni u svom ibadetu, u svojim razgovorima sa Allahom i svojim dovama: ”I oni koji govore: ‘Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište.’” (El-Furkan, 65.-66.)

Oni se drže puta pravednosti i sredine: ”I oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.” (El-Furkan, 67.)

Oni iskreno potvrđuju i svjedoče Allahovu jednoću i nikoga i ništa kao sudruga Allahu ne pripisuju:  ”I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju.” (El-Furkan, 68.)

Oni ne čine zulum i nered na Zemlji i nikoga bespravno ne ubijaju: ”I koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva.” (El-Furkan, 68.)

Oni ne ohalaljuju blud, niti bludniče, niti čine druge velike i upropaštavajuće grijehe: ”I koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusit će kaznu.” (El-Furkan, 68.)

Oni ne svjedoče lažno, niti prihvataju lažno svjedočenje: ”I oni koji ne svjedoče lažno.” (El-Furkan, 72.)

Oni se čuvaju lažnog i bestidnog govora i besposlica: ”I koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno.” (El-Furkan, 72.)

Oni se brzo vraćaju na ispravnu stazu kada budu opomenuti:  ”I oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu.” (El-Furkan, 73.)

Oni ne žele dobro samo sebi, već i svojim ukućanima, svojoj djeci i ženama, i oni su radosni tek onda kada vide svu svoju čeljad i ukućane da su pokorni Allahu, dž.š., i da slijede stazu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bez čega nema sreće ni harmonije u porodici. I ne zaustavljaju se samo na tome, već oni mole Allaha da njih i njihove žene i djecu učini predvodnicima bogobojaznih i dobrih ljudi, da ih učini uzorima i primjerima u vjeri, u pobožnosti i čestitosti: ”I oni koji govore: ‘Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’” (El-Furkan, 74.) 

A nagrada za one koji posjeduju gornje osobine i svojstva je: ”Oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani, u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!” (El-Furkan, 75.-76.)

Allaha molimo da se u ovom mubarek ramazanu okitimo svojstvima ”robova Milostivog”. Amin! 

<