<

Ko su oni koje je Allah spomenuo i rekao da bi nas zamijenio njima, ako…

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u društvu ashaba, pa je neko od njih rekao: ”Allahov Poslaniče, Uzvišeni Allah je rekao: ”Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti –  a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. – A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.” (Muhammed, 38.) Ko su oni koje je Allah spomenuo i rekao da bi nas zamijenio njima, ako mi glave okrenemo od istine, te da oni ne bi bili kao mi?”

Selman el-Farisi sjedio je u blizini Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario po bedru, rekavši: ”Ovaj i njegovi sunarodnjaci. Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, kada bi iman bio pričvršćen za zvijezde, dostigli bi ga neki od ovih ljudi (tj. Perzijanaca).”

Tarik bin Zijad bio je Berber, Salahuddin Ejjubi bio je Kurd, Muhamed el-Fatih bio je Turčin, Jusuf bin Tašfin bio je Berber, Sejfudin Kutuz bio je Mameluk, Berke-kan bio je Mongol. Ove velikane i slavne junake razdvajale su nacionalnosti i rase, a okupio ih je i ujedinio uzvišeni islam.

Imam Buhari bio je iz Perzije, imam Muslim iz Nišapura, Ibn Madže iz Kazvina, Ebu Davud iz Sidžistana, Tirmizi iz Uzbekistana a En-Nesai iz Turkmenistana. Ovi učenjaci hadisa, autori poznatih šest zbirki hadisa, bili su iz različitih krajeva i različitog porijekla, ali ih je ujedinio Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ova vjera, iako je započela s Arapima, ona nije samo za Arape, mimo drugih ljudi, i ne postoji srodstvo između Allaha i bilo kojeg Njegovog stvorenja. Ebu Leheb je bio Hašimija, ali je u Džehennemu, dok je oslobođeni rob Bilal el-Habeši u Džennetu, Ebu Džehl je Kurejšija ali je u Džehennemu, dok je Perzijanac Selman el-Farisi u Džennetu, Velid ibn Mugire je iz uglednog plemena Benu Mahzum, ali je u Džehennemu, a Suhejb er-Rumi je u Džennetu.

Ugledne i poznate Kurejšije u Džehennem su odvela njihova loša djela, a nepoznati i siromašni muslimani su ušli u Džennet svojim dobrim djelima, nakon što ih je Allah obasuo Svojom milošću. Da je iko imao koristi od porijekla i same rodbinske veze imao bi je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, amidža Ebu Leheb.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je jednog dana: ”O Fatima, kćeri Muhammedova, čini dobra djela, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći, o Safija, tetko Allahovog Poslanika, čini dobra djela, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći, o Abbase, amidžo Allahovog Poslanika, čini dobra djela, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći….”

Jedno je voljeti svoje porijeklo i svoj narod, a sasvim je nešto drugo vjerovati da si bolji od drugih ljudi zbog svog porijekla. Prvo je viteštvo i čestitost, a drugo je paganski običaj. 

 

saff.ba

<