<

Ko može istraživati tuđe mahane?

Hasan el-Basri je odgovorio na ovo pitanje:

-“Čovječe! Nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih. Stoga, prvo otkloni svoju mahanu, a ostavi druge i njihove mahane. Ali, znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane, pa je najpreče da se njima posvetiš i pozabaviš. A ako želiš biti pravedan, onda ne istražuj tuđe mahane pa ćeš i Allahu biti drag i mio”.

ZAR NIJE TAKO???!!!

Piše: dr. Šefik Kurdić

<