<

Ko je Nezim Halilovič – Dva puta je ranjen i odlikovan je zlatnim ljiljanom. Demobilisan je 1996.godine sa činom pukovnik..

Nezim Muderris Halilović rođen je 15.marta 1965.godine u mjestu Stop, opština Rogatica. Muderris je bosanski imam, hatib, ratni komandant, direktor Vakufske direkcije i rukovodilac ureda za hadž rijaseta IZ u BiH.

Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1983.godine. Nakon odsluženog vojnog roka upisuje se na Univerzitet Al-Azhar u Kairu gdje je diplomirao 1991.godine na Fakultetu Arapskog jezika – odsjek arapske književnosti. Za vrijeme rata bio je komandir ”DIC Muderris” i komandant 4. Muslimanske slavne brigade.

Dva puta je ranjen i odlikovan je zlatnim ljiljanom. Demobilisan je 1996.godine sa činom pukovnika. Od septembra 1997.godine do decembra 2008.godine na dužnosti je direktora

Vakufske direkcije Sarajevo a u isto vrijeme je bio i član Rijaseta IZ BIH. U periodu 1998-2002.godine član je glavnog odbora SDA. Član Parlamenta BiH bio je u periodu 1997 do 1999.godine.

Secretsof.world

Hvala ko podijeli!

<