<

Ko ima lijepo mišljenje o Allahu, neće se nikad razočarati

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Bogati musliman, koji nije imao djece niti porodice, pozvao je jedanput svoje radnike na večeru i stavio je pred svakog do njih po jedan primjerak Kur’ana i kovertu sa novcem.

Kada su završili sa jelom, zamolio ih je da odaberu ili Kur’an ili novčani iznos koji je bio u koverti pored Kur’ana.

Počeo je prvo sa stražarem, odnosno čuvarom njegovog imanja, i rekao mu da izabere.

Čuvar je bez kolebanja odgovorio: ”Ja bih rado izabrao Kur’an, ali ja ne znam čitati, pa ću uzeti novac, jer je korisniji za mene.”

Zatim je pitao seljaka koji je obrađivao njegovu zemlju i rekao mu da izabere.

Seljak je rekao: ”Moja supruga je jako bolesna i meni treba novac za njezino liječenje, pa ću zbog toga uzeti novac, inače bih izabrao Kur’an.”

Nakon toga pitao je svog kuhara: ”Šta si ti izabrao?” Kuhar je odgovorio: ”Ja znam čitati i volim učiti Kur’an, ali kad radim nemam vremena za učenje Kur’ana, pa ću i ja uzeti novac.”

Posljednji je birao dječak koji je inače čuvao stoku kod tog bogataša. On je znao da je dječak vrlo siromašan, pa mu je rekao: ”Ja sam ubijeđen da ćeš i ti izabrati novac kako bi mogao kupiti sebi nove cipele i odjeću.”

Dječak je odgovorio: ”Ja, zaista, teško mogu kupiti sebi nove cipele ili komad mesa za mene i moju majku, ali ja ću ipak izabrati Kur’an, jer mi je majka rekla: ‘Sine, Allahova riječ je korisnija od brda zlata i slađa od meda.”’

Dječak je uzeo Kur’an i nakon što ga je otvorio našao je u njemu dvije koverte, u prvoj je bio deset puta veći novčani iznos od onoga koji su uzeli ostali radnici, a u drugoj je bio testament u kojem je pisalo da će onaj ko izabere Kur’an naslijediti tog bogataša i svo njegovo bogatstvo.

Na kraju im se bogataš obratio riječima: ”Ko ima lijepo mišljenje o Allahu, neće se nikad razočarati.”

<