<

Ključevi berićeta

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Dok čovjek hoda ovim svijetom, on želi da mu se produži vrijeme i život, da mu se poveća imetak i porodica, kao i sve drugo što je za njega izvor sreće. Stoga musliman moli Allaha da blagoslovi njegov život i da mu podari berićet u životu, zdravlju, porodici i imetku.

Blagoslov ili berićet je potvrda Božanske dobrote i ako se Allahov berićet spusti na bilo koju blagodat, makar je bilo malo, ona se poveća, a ako se spusti na ono čega ima puno, učini ga korisnim. Jedan od najvećih plodova berićeta u svim dunjalučkim blagodatima jeste njihovo korištenje u pokornosti Allahu.

U ovom tekstu spomenut ćemo neke ključeve berićeta na temelju Kur’ana i Sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Učenje Kur’ana

Uzviše Allah objavio je u Kur’anu: ”A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena..” (El-En’am, 155.) Allah je Časni Kur’an učinio blagoslovljenim i berićetnim kroz njegovo učenje i razmišljanje o njegovim značenjima, te kroz uređivanje života po njegovim principima. Zbog toga je, za kuću u kojoj se uči Kur’an, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da nju nastanjuju meleki a napuštaju je šejtani, njeni ukućani se osjećaju komotno i povećava im se dobro.

Učenje bismille i veličanje (zikr) Allaha

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Kada čovjek uđe u svoju kuću i spomene Allaha, tj. prouči bismillu prilikom ulaska u kuću i prilikom jela, šejtan rekne svojoj družini: ‘Za vas ovdje nema konačišta niti večere.”’ (Muslim)

Udjeljivanje sadake

Jedan od razloga blagoslova i spuštanja berićeta jeste i udjeljivanje sadake, a pogotovo tajne sadake, tako da ne zna desnica šta daje ljevica.

Održavanje rodbinske veze

Naš Poslanik, s.a.v.s., obavijestio nas je da čuvanje rodbinskih veza, lijep ahlak i lijep odnos prema komšijama povećavaju opskrbu, donose berićet i produžavaju život.

Rano ustajanje radi posla i traženja opskrbe

Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio je ovu dovu: ”Allahu, podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima.” (Ahmed)

Klanjanje namaza na vrijeme

Uzvišeni Allah objavio je: ”Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sâm hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.” (Ta-ha, 132.)

Istinsko pouzdanje u Allaha

Prenosi se od Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada biste se vi istinski pouzdavali u Allaha, On bi vas opskrbio kao što ptice opskrbljuje; one iz svojih staništa odlaze gladne, a vraćaju se site.” (Tirmizi, Ibn Madže)

Stalni istigfar i traženje oprosta od Allaha

Traženje oprosta samo po sebi je izvor opskrbe i nafake, budući da je naš Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko bude ustrajan u traženju oprosta (istigfar), Allah će mu iz svake tjeskobe dati izlaz, a poslije svake brige olakšanje i opskrbit će ga odakle se i ne nada.” (Ebu Davud)

Allaha molimo da nas obaspe Svojom milošću i berićetom i da nas opskrbi zadovoljstvom i bogobojaznošću.

saff.ba

<