Kako da ne volimo muslimane svih rasa i nacija, kad smo mi jedan ummet

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kako da ne volimo Arape kad je od njih posljednji Allahov Poslanik i Njegov miljenik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, te četverica pravednih halifa Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija.

Kako da ne volimo Perzijance kad su od njih Selman el-Farisi, Ebu Hanife, imam Buharija i imam Muslim. 

Kako da ne volimo Turke kad je od njih sultan Muhamed Mehmed Fatih, osvajač Carigrada.

Kako da ne volimo Kurde kad je od njih Salahuddin Ejjubi, oslobodilac Kudsa.

Kako da ne volimo Abesince kad je od njih Bilal ibn Ebi Rebbah, muezin Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 

Kako da ne volimo Berbere kad je od njih Tarik ibn Zijad, osvajač Španije.

Kako da ne volimo Indijce kad je od njih poznati islamski učenjak Šah Velijullah ed-Dehlevi i  Safijur-Rahman el-Mubarekfuri, autor jednog od najpoznatijih i najboljih djela iz sire Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Zapečaćeni džennetski napitak

Kako da ne volimo Albance kad je od njih šejh Nasiruddin el-Albani, najveći muhadis dvadesetog stoljeća. 

Kako da drugi muslimani ne vole Bošnjake kad je od njih znameniti alim Hasan Kafi Pruščak (1544. – 1615.), autor poznatog djela: Temelji mudrosti o uređenju svijeta, i Mehmed Refik Hadžiabdić (1814.-1871.) – šejhul-islam Osmanskog Carstva, i Mehmed Paša Sokolović (1506.-1579.) – veliki vezir Osmanskog Carstva, i slavni Safvet-beg Bašagić (1870.-1934.), i šejh Mehmed ef. Handžić, i kad su Bošnjaci od pamtivijeka na braniku islama u zemlji Bosni, jer su od primanja islama do danas, a pogotovo nakon pada Osmanskog Carstva, bili izloženi stalnim i strašnim napadima i pogromima od strane kršćana – istočnih i zapadnih, ali su, uz Allahovu pomoć, uspjeli odbraniti i sačuvati svoj islamski identitet i svjetlo islama na ovim prostorima. 

Kako da ne volimo islam, koji je uspostavio bratske veze između nas i svih spomenutih i nespomenutih velikana islama različitih nacionalnosti, i koji je učinio da, pored nacionalnih i rasnih razlika, postanemo jedan ummet koji je povezan neraskidivom Božanskom vezom, vezom akide i imana, kao što dolazi u ajetu: ”Ovaj vaš ummet – jedan je ummet, a Ja sam vaš Gospodar, zato se Meni klanjajte!” (El-Enbija, 92.)

Kako da ne volimo Allaha, Koji nas je preko Svoje Objave naučio ljubavi prema ljudima i naučio nas pravdi i pravičnosti, objavivši u Kur’anu: ”O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (El-Hudžurat, 13.)

Stoga, hvala Allahu na blagodati islama, a kako je to samo divna blagodat! 

saff.ba