<

Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata

”Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.” (1:138)

Porijeklo hadisa

Prenose ga Imam Ahmed, autori šest zbirki ”Kutubu sitte” od Ebu Hurejre i Ebu Katadeta, radijallahu anhuma.

Biografija prenosioca

Ebu Katade je jedan od poznatih prenosilaca hadisa, a posebno se isticao u poznavanju fikha. Puno ime mu je : Ebu Katade Haris ili Numan ili Amr el- Ensari es-Sulemi. Družio se sa Poslanikom, s njim je učestovao u brojnim pohodima. Veliki broj hadisa naučio je od Resulullaha lično. Isticao se u vještini jahanja konja pa su ga prozvali ”Poslanikov konjanik”. Umro je u Kufi 54. h.g. u sedamdesetoj godini života.

Muavija b. Ebu Sufjan, radijallahu anhuma, mnogo je držao do njegovog mišljenja pa je često tražio da mu daje određene savjete i preporuke. (”Tehzibu et- Tehzib”, 12:204).

Povod nastanka
Ebu Katade je ispičao jedan svoj slučaj koji se dogodio Alejhisselamovoj džamiji u Medini. Došao je jednom u džamiju i zatekao Poslanika s jednom grupom ashaba.

On im je objašnjavao neke islamske propise. Kada se Ebu Katade primakao grupi, sjeo je u namjeri da i sam nešto nauči. Pošto je sjeo, Poslanik mu se obrati riječima: ” Ustani i klanjan dva rekata”, a zatim je izrekao prednji hadis.

Komentar

Ovdje je riječ o namazu koji se klanja prilikom ulaska u džamiju, odnosno mesdžid. Ovaj namaz se zove ” Tehijatul- mesdžid”, a sastoji se od dva rekata. Klanja se kao sabahski sunnet ili fard, s tim što se razlikuje samo u nijjetu i kategoriji. Kod nas je praksa da se ovaj namaz klanja, isključivo, prilikom ulaska u neku novu džamiju iz počasti prema toj Allahovoj kući. Naravno, treba voditi računa o vremenu u kojem je zabranjeno klanjati. Brojni su hadisi koji preporučuju tehijatul- mesdžid kao dobrovoljni namaz. Pored prednjeg hadisa često se spominje i ovaj: ” Džamiji dajte njeno pravo”. ”A kakvo je njeno pravo ?”, upitali su prisutni. Poslanik je odgovorio: ” Da klanjate dva rekata prije nego sjednete”. (Buhari). Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi i ovaj hadis: ”Odužite se prema džamijama tako što ćete klanjati dva rekata nafila namaza, prije nego što sjednete”. (Ibn Ebu Šejbe u ”Musnedu”).

Na osnovu rečenog preporučujemo vjernicima i u našim krajevima da češće objavljuju spomenuti namaz jer ga, kako smo vidjeli, Muhammed, alejhisselam, toplo preporučuje.

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amila D.

<