Kada će ljudima biti oduzet namaz?

Vakat kada će biti puno klanjača kod kojih neće biti nikakva hajra, tada očekuj Sudnji dan

A emanet je prvo što će ljudima biti oduzeto, a posljednje je namaz.
A kada se i emanet namaza iznevjeri, tada će biti puno klanjača kod kojih neće biti nikakva dobra i tada očekuj Sudnji dan.

Na pitanje o namazu i kako će ga ljudi praktikovati, Iblis je odgovorio Poslaniku:

“O Muhammede, zaista će tvoji sljedbenici odgađati sa namazom, sahat po sahat.
Kad god tvoj sljedbenik hoće da klanja ja mu pristupim i zabluđujem ga govoreći mu: – Ima još vremena, završi započeti posao, pa onda klanjaj.
Ja to sve radim dok ne uspijem odvratiti tvog sljedbenika da klanja namaz na vrijeme.

Ako me ipak tvoj sljedbenik savlada, onda ga pustim dok ne stupi u namaz, a onda ga navraćam da se obazire lijevo i desno u namazu, pa kad to učini, ja ga onda pomilujem po licu i ljubim ga među oči i tad mu reknem: – Već si učinio nešto što ništa ne vrijedi.

Ti znaš, Muhammede, da oni koji se okreću u namazu desno i lijevo da ih Allah takvim namazom udari po glavi. Pa ako se ne obazire u namazu u džematu, ja ga tu ostavim i sačekam dok ne počne sam klanjati.
Tad mu ja naredim da žuri s klanjanjem, da se brzo spušta i diže u namazu, kao horoz kad kljuca zrna.

Džemat

Pa, ako me tvoj sljedbenik i tu pobjedi, ja ga ponovo čekam da stupi u namaz u džematu.
Tad mu stavim uzdu, pa mu dižem glavu prije njegova imama i spuštam prije njegova imama.
Ti znaš, Muhammede, da koji tako čini, da mu je namaz pokvaren i da mu Allah njegovu glavu toga časa pretvara u magareću glavu i tako može da ostane do Kijameta.

Igra i zabava

Ako me i tu pobjedi, ja mu onda naređujem da se igra i zabavlja u namazu pucketajući prstima.
Pa ako me i tu pobjedi, onda mu ja pušem u njegov nos, da bi on zijevao za vrijeme namaza, a onda moj šejtan uđe u njegovu unutrašnjost i na taj način se povećava njegova ljubav za dunjalukom, pa on postaje pokoran meni.
Pa, gdje je onda sreća, o Muhammede, za tvoj ummet?
Ja isto tako, o Muhammede, odvraćam siromašne od namaza.
Ja im govorim da nisu dužni klanjati namaz, te da su to dužni samo oni kojima je Allah dao bogastvo.

Bolesni

I bolesnicima govorim da nisu dužni klanjati i da je to dužan samo onaj koji je zdrav.
Kad ozdraviš, onda naklanjaj ono što si propustio.
Tako ja navraćam bolesnike da umru u nevjerstvu.
Ako koji umre, a ostavi namaz u svojoj bolesti, susrest će se sa Allahom a Allah će biti ljut na njega.

O Muhammede, ako sam ti išta slagao i prevario te, molim Allaha da me pretvori u pepeo.”

Više ih je sa mnom nego s tobom

Iblis dalje nastavi svoj govor Poslaniku:
“Sa mnom, o Muhammede, ima više svijeta nego s tobom.
Većina potomstva Ademova biće uz mene do Kijametskog dana.
O Muhammede, ja imam svoje jedno dijete kojem sam dao ime Tama, koje se navali na oči svijetu da bi ih uspavao od noćnog namaza.
Da nije tog šejtana, ne bi bilo ljudi koji bi otišli na spavanje a da prije toga ne klanjaju jaciju.

Isto tako, ja imam jedno dijete koje se zove Kuhejl, koji zavarava, zamazuje surmom oči ljudima koji sjede sa ulemom, te za vrijeme džuma-namaza i predavanja, kunjaju i zaspu.
O Muhammede, ja ne mogu nikog lično zavesti, ali ja stalno došaptavam razne loše želje, poslove i misli, bodreći na loša djela i prikazujući ih lijepim i privlačnim.

Kad bi zabluđivanje bilo u mojoj ruci, onda ja ne bih nikog ostavio na Zemlji da kaže: – La ilahe illelah!, ne bih dopustio da iko posti i klanja. Kao što ti nisi vlasnik imana, nisam ni ja vlasnik zabluđivanaja. Kad bi iman bio u tvojoj ruci ti nikoga ne bi učinio kafirom.

Tada mu Muhammed, a.s., reče: – O oče gorčine, bi li se ti pokajao i povratio Svevišnjem Allahu a ja ti garantujem Džennet?

Iblis odgovori: – O Božiji Poslaniče, emer je izrečen a kalem je osušen o svemu što će biti do Sudnjeg dana. Hvala Onome ko je tebe učinio prvakom svih Poslanika i upravnikom džennetlija, Koji te je odlikovao i odabrao, a Koji je mene učinio predvodnikom džehennemlija. Ja sam proganjani nesretnik. Ovo je moja posljednja ispovijest tebi i posljednje moje riječi koje su istina.”

Emer je izrečen a kalem je osušen.

www.religis.com