<

Kada bi muslimani davali zekat i kada bi se on trošio kako je propisano, ne bi bilo siromašnih muslimana

Gostujući na Al-Jazeeri u emisiji ”Šerijat i život u ramazanu” (08.05.2020.), generalni sekretar Svjetske unije islamskih učenjaka, dr. Ali el-Kurre Dagi iznio je mnoštvo korisnih informacija i ideja u vezi islamskog propisa zekata i sadekatul-fitra. 

Između ostaloga, dr. Ali el-Kurre Dagi, rekao je: ”Allah je naredio muslimanima davanje zekata iz dva razloga: prvi je čišćenje srcâ, dušâ i umova bogataša i siromaha. Što se tiče bogatih, njih zekat čisti od pohlepe i pretjeranog vezivanja za novac, a siromašne zekat čisti od zavisti, mržnje i drugih loših osobina. 

Drugi razlog naredbe zekata je čišćenje imetka radi općeg ekonomskog napretka koji prije svega podrazumijeva efikasnu borbu protiv siromaštva, tako da se davanjem zekata postiže (ostvaruje) i duhovni i materijalni (ekonomski) napredak. 

Potvrđuje to i primjer drugog pravednog halife, hazreti Omera ibn Hataba, r.a., kad je poslao Ebu Musaa el-Eš’arija u Jemen koji je, nakon godinu dana, vratio trećinu imetka halifi Omeru, r.a., obavjestivši ga da u Jemenu nema ni jednog siromaha kojem je potreban novac od zekata.

Kao i primjer hareti Omerovog potomka, slavnog emevijskog halife Omera ibn Abdul-Aziza, koji je za vrijeme svoje dvoipogodišnje vladavine islamskom državom uspostavio takvu socijalnu pravdu i ostvario toliki ekonomski napredak da nije bilo siromašnih kojima je bio potreban novac od zekata. O tome je jedan od poznatih islamskih učenjaka i Omerov službenik, Jahja, rekao: ”Posjetio sam Afriku i nisam našao ni jednog siromaha kome bih dao novac od zekata.” Za razliku od Omerovog vremena, Afrika je danas simbol siromaštva.” 

Govoreći o prijevremenom davanju zekata, posebno u vrijeme Corone kako bi se pomoglo potrebnima, dr. Ali el-Kurre Dagi, rekao je: ”Proveo sam studiju o zakatu u islamskom svijetu i utvrdio da je iznos novca od zekata između 300 i 400 milijardi dolara, mimo državnih i naftnih fondova, već je to samo novac privatnih firmi i kompanija. Ako bi se taj novac trošio na transparentan i ispravan način, ubjeđen sam da ne bi bilo siromašnih muslimana.”

Zatim je dodao: ”Časni Kur’an govori o posebnoj instituciji zekata, zato je među spomenutim kategorijama kojima pripada zekat i kategorija sakupljača zekata. Muslimanske države bi morale imati posebnu instituciju za zekat i one bi trebale samo nadzirati ovu instituciju, ne miješajući se u njene poslove. Što se tiče sadekatul-fitra, ako bi ove godine bio prikupljen minimalni iznos (po najnižoj cijeni i vrijednosti sadekatul-fitra), opet bi dosegao four milijarde dolara. Zatim, ove godine muslimani nisu u mogućnosti obaviti umru u ramazanu zbog pandemije Corone, a inače ukupan iznos za ramazansku umru (od svih onih koji u ramazanu uplate i obave umru) je 36 milijardi dolara. Udjeliti ovaj novac siromašnima bolje je i sevapnije kod Allaha nego otići na umru.” 

Na kraju je Dr. Ali el-Kurre Dagi apelirao na sve muslimanske trgovce i muslimane općenito da daju zekat, a također je apelirao na muslimanske zemlje da trebaju osnovati posebne institucije (zavode) zekata, jer bi to itekako doprinijelo ublažavanju patnji muslimana, posebno nakon krize koronavirusa, naglasivši da se zekat mora dijeliti isključivo kategorijama koje su jasno navedene i spomenute u Kur’anu.  

<