<

Jeste li znali da umrla osoba vidi ove stvari kada preseli na Ahiret?

Prenosi se da je jedne prilike Nu’ man bin Bešir r.a. rekao, a bio je na minberu: “Čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s. da govori: “Od dunjaluka nije ostalo ništa više osim poput mušice koja je u zraku. Tako mi Allaha, – molite Allaha za vašu braću u kaburima jer se vaša djela njima predočavaju.”Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: “ Ne sramotite vaše mrtve sa vašim lošim djelima, pa ona se zaista predočavaju onim s kojima ste bili bliski a koji su u kaburima”. Prenosi se da je Ebu Ejjub rekao: “Vaša djela se predočavaju mrtvima, pa ako ih vide da su dobra, obraduju se i raduju i govore: “Allahu dragi, ovo je Tvoja milost prema Tvome robu, pa mu je upotpuni. A ako ih vide lošim, govore: “Allahu dragi, odvrati ih od toga”Prenosi Abdurrahman bin Džubejr bin Nufejr da je Ebu Derda r.a. govorio: “Zaista se vaša djela predočavaju vašim mrtvima pa im se oni raduju ili ih rastužuju.” A potom bi reci: “Allahu dragi, ja ti se utičem od djela kojeg bi se stidio Abdullah bin Rewaha r.a.Prenosi Ebu Seid r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Zaista mejjit zna ko ga kupa, ko ga nosi, ko mu oblaći kefine i ko ga polaže u kabur.”Prenosi se da je Abdurrahman bin Ebi Lejla rekao: “Duša se nalazi u ruci meleka koji ide zajedno sa dženazom i govori: “čuj šta se govori o tebi!” A kada dođe do kabura pokopa je sa tijelom”Prenosi se da je Sufjan es-Sevri r.a. gasulio jednog čovjeka te je rekao: “On sada vidi sve što se radi s njime”.

Prenosi se od Seid bin Musejjeba r.a. da su se sreli Abdullah bin Selam i Selman el –Farisi r.a. pa je jedan drugom rekao: “Ako umreš prije mene, posjeti me (u snu) i obavjesti me šta si sreo kod svoga Gospodara, a ako ja umrem prije tebe ja ću tebe obavjestiti.” Ovaj drugi ga upita: “Zar mrtvi mogu da se sretnu živima?” Ovaj reče: “Da, duše su im u džennetu i hodaju kuda žele.” Potom reče: “Pa umro je taj i taj pa ga je sreo u snu a ovaj mu je rekao: “Na Allaha se osloni i obraduj se!” A nisam vido svojstva sličnog oslanjanju na Allaha.»

S arapskog preveo: Esmir M. Halilović (iz djela «El Menamat» Ibn Ebi Dunjaa) islam-live.net

<