<

”Ja od sutra hoću ovdje da vidim, da se u komandi brigade klanja svaki namaz!

Ja to želim zaista, jer sam ja danas nešto doživio, što je apsolutno mene ubjedilo da ovu Bosnu mogu spasiti samo oni koji iskreno vjeruju u Dragog Boga”, rekao je Izet Nanić.

Hvala ko podijeli!

<