<

ISLAMSKI SANOVNIK- SANJALI STE DŽENNAZU,UMRLU OSOBU UTAPANJE ILI NEKI USPJEH ? POGLEDAJATE ŠTA TO ZNAČI

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noćuOsoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Ukopavanje (umrlog)

Ko sanja da je umro i ukopan – otputovat će na dalek put na kojem će zadobiti kapital. Ako sanja da je ukopan u kabur, a nije umro, osoba koja ga je ukopala će ga rastužiti ili uhapsiti. Ako sanja da je kasnije u kaburu i umro, umrijet će u brizi. Ako sanja da je izišao iz groba nakon što je ukopan u njega – nadati se je njegovom kajanju.

Ukor

Simbolizira ljubav. Ko sanja da sam sebe kori, znači da radi neki posao za koji će se kajati i zbog kojeg će biti kritiziran. Ko sanja da nekoga kritizira i kori, to znači da je on isti takav i da i on sam zaslužuje ukor.

Ukras

Simbolizira siromaštvo i poremećaj stanja. Ko sanja da mu se dunjaluk ukrasio i uljepšao – osiromašit će i propasti. Uljepšavanje i ukrašavanje područja u kojemu nije poznato i uobičajeno ukrašavanje, upućuje na dobro za sve ljude.

Ulazak

Ulazak u Džennet simbolizira stvarni ulazak u njega. Za nevjernika – oslobođenje od nevjerstva, za neoženjenog – ženidbu, a za siromaha – dobijanje nekog kapitala. Ulazak u Džehennem – dobijanje groznice, osiromašenje, činjenje nekog teškog grijeha ili komuniciranje s grješnicima i nevjernicima. Ulazak u Džehennem, pa izlazak iz njega – opomenu snivaču da ostavi grijeh koji čini i da se pokaje. Ulazak u Mekku za griješnika simbolizira pokajanje, za nevjernika – primanje islama, za neoženjenoga i neudatu – brak, a za osobu koja je u nekom sporu – pozitivno rješavanje spora. Ulazak u Kabu simbolizira istinito obećanje i sigurnost od opasnosti i straha. Ulazak u kuću – namjeru da se ženi; ulazak u džamiju – prestanak griješenja; ulazak u crkvu – falsificiranost vjerovanja, a ulazak na pijacu ili tržnicu – trud oko stjecanja opskrbe.

Ulje

Simbolizira opskrbu, halal-imetak, svjetlo očiju, svjetlo srca i lijek za onoga koji se njime masira. Ko sanja da pije ulje, to ukazuje na sihir ili bolest. Ko, pak, sanja maslinovo ulje, to upućuje na znanje, berićet, uputu, svjetlo i halal-zaradu.

Umotavanje

Simbolizira visok položaj do kojeg će se stići i angažiranost na traženju opskrbe. Ko sanja da je umotan i prekriven nekom odjećom ili nečim drugim, to upućuje na angažiranijem traženju opskrbe.

Umrla osoba

Ko sanja umrlog, kao da je živ, njemu će se popraviti stanje i naići će na olakšice nakon teškoća. Ako sanja živog da je umro, zadesit će ga neka poteškoća. Ko sanja da su umrle osobe vesele – to je ljepota njegovog stanja kod Uzvišenog Allaha. Ako su tužni i okreću glavu od snivača, loše mu je stanje kod Plemenitog Allaha.

Ko sanja da je umrla osoba u džamiji – nema kazne na Onom svijetu. Razgovor sa umrlom osobom – dug život.

Usamljenost

Simbolizira obavezu, ugovor, poniznost ili osiromašenje. Ko sanja usamljenost, znači da će se razvesti sa suprugom; a ako to sanja vladar, izgubit će vlast.

Usisivač

Simbolizira poslugu, odagnavanje brige i tuge i rješavanje duga. Ko sanja da usisava svoju kuću: ako ima bolesnu osobu – umrijet će; ako ima imetka – potrošit će ga. Ko sanja da usisava zemlju, sakuplja smeće i prašinu: ako ima poljoprivredno imanje – ubrat će solidne prihode sa njega; a ako nema – ubirat će porez.

Usjevi

Zeleni usjevi simboliziraju dug život, a suhi blizinu smrti. Ko sanja da je zasijao neki usjev – zatrudnjet će mu žena. Paljenje usjeva simbolizira glad i sušu.

<