<

ISLAMSKI SANOVNIK -KO SANJA OVO NEĆE MU AUDITI , SIHR, SPLETKE. UROK! Pogledajte značenja svojih snova!

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noćuOsoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Ta Ha (sura)

Ko sanja da uči ovu suru neće mu nauditi sihir.

Tabakera

Simbolizira dvorac. Staklena tabakera – nevjerna druga; porcelanska – slugu ili sluškinju; a tabakera za žene – brigu i probleme.

Tabut

Simbolizira velikog vladara, odnosno veliku vlast, povratak odsutne osobe ili izlazak iz neke krize. Ako neko sanja da se nalazi na tabutu, a bude dostojan vlasti – dobit će je; ako je bio u strahu od neprijatelja – savladat će ga; ako je imao nekog odsutnog – vratit će mu se. Ako neko sanja da mu je dat tabut, onda to upućuje na ovladavanje nekim znanostima, dobijanje blagosti, smirenosti i časti.

Tacna

Simbolizira osobu koju snivač voli i koja voli snivača, posebno ako je na njoj servirana slatka hrana.

Tajna

Simbolizira ženidbu. Ko sanja da je povjerio ženi neku tajnu – oženit će je.

Tambura

Sviranje uz tamburu ili gitaru simbolizira nesreću i tugu. Ako ovaj instrument sluša onaj koji ima neku vlast, to upućuje da će čuti riječi nekog čovjeka koji je lažac.

Tamjan

Simbolizira osobu lijepog ugleda. Ko bude sanjao da drži granu tamjana ili kada, a bude nešto izgubio – vratit će mu se to i čut će lijep govor. Ko pomiriše grančicu ili vidi dim – on sluša lijep govor; a ko vidi grančicu tamjana kako raste u njegovoj kući – rodit će mu se dječak koji će biti gospodin i predvodnik u svom narodu.

Tamnoputost

Simbolizira različitost porijekla.

Tanjir

Simbolizira čovjekovu opskrbu ili osobu koju snivač voli i koja voli njega, posebno ako se u njemu nalazi servirano slatko. Ko sanja da je olizao tanjir – pri kraju mu je životni vijek; a ko sanja da mokri u tanjir – imat će intimni odnos sa svojom suprugom.

Tarantula

Simbolizira ljutog, opasnog i zastrašujućeg neprijatelja ili smutljivu ženu.

Tava

Simbolizira izdržavaoca porodice, sudiju, ljekara, kontrolora, poreznika ili carinika.

Tavaf

Ko sanja da tavafi oko Kabe, a bude zarobljen – bit će oslobođen. Ako bude griješnik – bit će sačuvan od vatre; ako bude neoženjen – oženit će se; a ako bude sposoban u nekom poslu – postići će visoku poziciju u njemu.

<