<

Islam posjeduje neodoljivu privlačnost kojom privlači nemuslimane otvorenog uma

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić 

Primarni cilj svakog čovjeka je ostvariti sreću u životu. No, samo jedan put vodi do istinske sreće i duševnog zadovoljstva i mira, a to je put islama.

To je vrlo lahak put koji počinje izgovaranjem i svjedočenjem da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob i Poslanik, a završava se neopisivom srećom gledanja u Allahovo lice u Džennetu u društvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Govoreći o neodoljivom zovu islama i njegovoj privlačnosti, američka pjesnikinja Mary Oliver (1935-2019.), rekla je: “Nakon proučavanja različitih religija na svijetu, došla sam do zaključka da je islam jedina religija koja podjednako utječe na one koji u nju vjeruju, kao i na one koji u nju ne vjeruju. Najveća vrlina islama je što on automatski osvaja i zarobljava srca ljudi, zato što u islamu nalazite neobičnu draž i magičnu privlačnost koja privlači sebi nemuslimane otvorenog uma.”

Taj isti zov doveo je uglednog njemačkog pravnika i nekadašnjeg ambasadora u Alžiru i Maroku, Murata Hofmana (1931-2020.), u okrilje islama, pa je nakon toga, o islamu, rekao: ”Islam je jedina alternativa s vječnim projektom koji se ne troši, i njegova aktuelnost i valjanost ne prolaze. Iako ga neki vide zastarjelim, on je uistinu moderan i on je vjera budućnosti, jer nije ograničen vremenom i mjestom. Stoga, nipošto ne isključujte mogućnost da će Istok ponovo biti predvodnik svijeta u civilizacijskom napretku. Jer, izreka: ”Svjetlo dolazi sa istoka”, i dalje je važeća i tačna.”

To je taj put! I svaki slobodan čovjek to priznaje, onaj koji je hrabar da iznese svoje mišljenje uprkos ograničenjima i pritiscima društvene sredine, onaj kojeg ne sprječava strah od samog sebe, strah od ljudi ili strah od novog ili strah od prethodne propagande i iskrivljene slike o islamu.

To je taj put kojim su kročili Allahovi poslanici prije nas, kojim su kročili ashabi i muslimani svih nacija, rasa i jezika, nakon njih. 

To je put istinske sreće, put dostojanstva, put znanja i civilizacije, put morala, samilosti i ljubavi, o kojem je, nakon što je postao musliman, dr. Jeffrey Lang, rekao: ”U jednom od posebnih trenutaka u mom životu, Allah me je, snagom Svoga sveznanja i milosti, a nakon što je vidio kod mene odlučnost i spremnost da ispunim duhovnu prazninu u svojoj duši, uputio na Pravi put i postao sam musliman. Prije islama nisam znao značenje ljubavi u svom životu, ali kad sam čitao Kur’an, osjetio sam ogroman izljev milosti i nježnosti i počeo sam osjećati konstantnost ljubavi u svom srcu. Dakle, ono što me je odvelo u islam bila je neodoljiva Božija ljubav.”

A američki pjesnik i književni kritičar, Colonel Donald S. Rockwell, nakon primanja islama, oduševljeno je izjavio: ”Ako spoznaš Allaha i vjeruješ u Njegovo postojanje, tada ti islam kaže da ti je Allah bliži od vratne žile kucavice, pa nema potrebe za posrednikom između tebe i tvoga Stvoritelja, niti ima potrebe za svećenikom pred kojim se moraš ispovijediti i priznati mu svoje grijehe kako bi ti pokajanje bilo primljeno, a niti za posebnim hramom u kojem se jedino možeš i smiješ moliti.”

Stoga je ramazan prilika da se muslimani, oni pobožni i oni manje pobožni, ali i nemuslimani, što bolje upoznaju sa islamom i da, zbog sebe i vlastite sreće, nađu vremena u toku ramazana za proučavanje Kur’ana i životopisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neće ništa izgubiti, a mogu puno dobiti. Jer, islam je put koji vodi istinskoj sreći, pa onaj ko tim putem krene živjet će sretan, umrijet će sretan i bit će proživljen iz svog kabura sretan, a zatim će nastaniti Džennet, mjesto vječnog boravka i vječne sreće.

 

saff.ba

<