<

Islam nije ponizio ženu, vi ste ponizili majčinstvo

Kada malo dublje pogledate kako razmišlja “moderna” gospoda koja kaže da islam ponižava ženu, vidite da isti zapravo ponižavaju majčinstvo. Mnogo je tehnika za ponižavanje majčinstva.  Na vrhu liste je tretiranje majki koje obavljaju najčasniji posao na svijetu kao “nezaposlene žene”. Po njima, potrebno je izaći iz kuće da bi se radilo. Treba vidjeti ulicu i biti viđen na ulici. Obavezno je za ženu koja “radi” da se pokaže u javnosti.

Za sve ovo su obavezne i druge stvari: moderan izgled. Ne može se na posao svaki dan ići s istom odjećom, istom bojom kose, istim cipelama, istom torbom! Treba obnoviti, treba uskladiti boje. Treba odbaciti ono što više nije moderno i pratiti modu.

Za sve to treba raditi. Kako ćeš pokriti troškove, ako ne radiš? Da bi bolje izgledala, trebaš više zaraditi. Ako i to nije dovoljno, treba još više zaraditi. Ako se mora više trošiti da bi se više zaradilo, treba više trošiti. Ako se ne može još više zaraditi bez lijepog izgleda, treba još više trošiti. Da bi se trošilo više od drugih, treba zaraditi više od drugih.

Šta je potrebno za šta? Zbunilo me ovo…

Ako žena ne izlazi iz kuće, ona “ne radi”. Ona je “domaćica” na koju se gleda s visine. Ako je žena domaćica svog doma, ona je, po “modernim” ljudima, jadnica. Bolje zvuči “poslovna žena”. Čak i “ulična žena” bi bolje zvučalo od domaćice!

Po modernim ljudima, ona troši novac svog muža! A šta je s kritikama nadređenih koje sluša na poslu? S muškarcima čiji zadah iz usta mora da trpi? Autobusima i minibusima u kojima se svaki dan gužva s drugima? Sve je to “dio posla”. Radi šta hoćeš, ali nemoj trošiti novac svog muža!

Kao prvo, domaćica nije “slobodna”. Nema veze što nije primorana slušati gunđanje šefa kad želi pola sata ranije izaći s posla. Nema veze što se ne mora povinovati strogom režimu radnog mjesta i radnog vremena. Nema veze što kada je neko pita da li sutra ima vremena, ona ne odgovara “nemam, vraćam se umorna s dežure”. Ako je domaćica – ona nema slobodu…

Žena je majka. Ima djecu. Radi najvrjedniji, najčasniji, najveličanstveniji posao na svijetu. Odgaja ljude. Djeca se ne odgajaju na ulici, djeca se odgajaju kod kuće.

Nema veze, opet je ona “žena koja ne radi”. Majčinstvo se ne ubraja u rad. Majčinstvo je besposličarenje. Majčinstvo je prisilni rad. Znate šta je smiješno? Ako neka žena ide da čuva dijete druge žene za novac, ona “radi i doprinosi”, a ako neka žena ostaje da čuva vlastitu djecu, ona “ne radi”.

Zato ovdje pišem: Islam koji je rekao da je Džennet pod majčinim nogama nije ponizio ženu. Ali oni koji na ovom svijetu traže džennet ponižavaju majčinstvo.

Napisao: Sami Hocaoğlu
Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

<