<

,,I lijepo postupajte sa ljudima!”

Islam je vjera koja proklamuje etičnost i moralnost i koja svoje sljedbenike podučava lijepom ponašanju u svim prilikama. Jedna od osnovnih kur’anskih maksima jeste i dio ajeta koji kaže: ,,A ti sa svakim lijepo…’‘.

Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., krasile su sve univerzalne moralne osobine koje bi i mi trebali posjedovati.

Ljubaznost, skromnost, iskrenost, ljudskost, smirenost, blagost, pravednost, razumijevanje, fleksibilnost, samo su neke od osobina koje su krasile ovog čovjeka, a koje bi trebale krasiti i sve one koji kažu da ga slijede i vole.

Lijepo ponašanje spada u sastavne dijelove islama, pored imanskih i islamskih šarti (dužnosti). Onaj ko izvršava određene vjerske propise, ali je lošeg ponašanja, smatra se čovjekom slabijeg imana (vjerovanja). Iz tog razloga neophodno je iskreno vjerovati u svih šest temeljnih načela vjere, izvršavati općepoznate islamske dužnosti, ali uz sve to biti lijepog ponašanja i vladanja. Lijepo ponašanje je neodvojiv segment vjere i mnoge će lijepo ponašanje uvesti u Džennet i obećane rajske perivoje koje spominje Uzvišeni Allah.

Mnoštvo je hadiskih predaja koje nas upućuju na lijepo ponašanje i ophođenje prema svakome, u svim situacijama. Poslanik, a.s., je privlačio ljude svojim lijepim i pristojnim ponašanjem. Privlačio je i muslimane ali i nemuslimane te je vremenom mnoštvo nemuslimana prihvatalo islam zbog lijepog Poslanikovog ophođenja prema njima.

Bio je vrlo blag, smiren, ljubazan i umjeren u svemu, a baš te osobine privlačne su bile za mnoge nemuslimane koji su u tom čovjeku vidjeli uzoritost i čestitost.

Zbog svog lijepog ponašanja i umijeća lijepog komuniciranja s ljudima Božiji poslanik Muhammed, a.s., spada u najveće uzore čovječanstva koje su u svojim knjigama spominjali i hvalili mnogi nemuslimani.

On je bio ”živi Kur’an koji hoda”. Sve što je činio nastojao je da bude u duhu Kur’ana i onoga čemu ga je podučavao melek Džibril u toku dvadesettrogodišnjeg perioda dostavljanja Božije objave. I mi bi trebali nastojati da lijepo ponašanje bude sastavni dio naših života, jer bez lijepog ponašanja bit ćemo tretirani kao loši ljudi i loši vjernici, bez obzira koliko posjećivali džamije ili se prikazivali aktivnim vjernicima. Ukoliko imamo ružno ponašanje bit će upitan i kvalitet našeg vjerovanja.

Stoga nastojmo biti ljubazni i komunikativni, nastojeći da razumijemo svakoga, da pozitivno utičemo na ljude, da ih ohrabrujemo, a ne da ih činimo pesimističnim i beznadežnim. Govorimo ono što je lijepo i korisno i podstičimo druge ljude na lijepo i korisno. Budimo ljubazni i susretljivi da svima, bez obzira poznavali ljude ili ne, voljeli ih ili ne.

Također naš odnos prema prirodi, ali i prema životinjama, treba biti u duhu Poslanikovog odnosa prema pomenutima, jer je on poticao da čuvamo svoju prirodu i da se brinemo o životinjama, naglasivši da ćemo imati nagradu ukoliko nahranimo i napojimo bilo koje stvorenje koje ima dušu.

I na samom kraju podsjetimo se na dio ajeta sa početka ovog teksta koji kaže: ,,A ti sa svakim lijepo…”. Neka nam također i ovaj hadis Božijeg Poslanika bude vodilja u našoj svakodnevnici, a u tom hadisu se kaže: ,,Kada neko od vas učini neko loše djelo neka odmah nakon njega učini neko dobročinstvo koje će ono loše djelo izbrisati. I lijepo postupajte s ljudima.”

Za Akos.ba pripremili: Admir Iković i Adisa Omerbašić

<