<

Hvaljen neka je Onaj koji je objavio suru „Mravi“. Pogledajte šta mravi rade u Kuvajtu poslije nedavnih obilnih kiša / Video

Hvaljen neka je Onaj koji je objavio suru „Mravi“

Nedavno su kao što znate Kuvajt pogodile kiše, koje su izazvale velike poplave širom ove zemlje. Ono što je interesantno jeste to što su neki ljudi uspjeli snimiti mrave kako iznose rižu iz svojih skloništa kako bi se ista presušila na zraku.

Hvaljen neka je onaj koji je udahnuo marljivost i intelekt mravima. Hvaljen neka je Onaj koji je objavio suru Neml (Mravi), i koji upravlja svime.

18. i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče:”O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojskenjegove, a da to i ne primijete!”

19. I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče:”Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju siukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje,i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!” sura An-Naml – Mravi

Video:

Mravi vade rizu
Put Sredine – Džemat Sandžaka

<