<

Grijesi su po muslimane opasniji od njihovog neprijatelja

Autor: Dr. Husejn Ali Šejh / Preveo i sažeo: Semir Imamović

Islamska braćo, uistinu je napaćeni islamski ummet više nego ikada potreban da se prisjeti svijetle historije svojih dobrih prethodnika. Prisjećanje na ta vremena ponosa i sveopćeg uspjeha, hrani gladne duše i prosvjetljava razum, te pruža veličanstvene pouke i životne lekcije koje će kod muslimana probuditi umrtvljene ambicije i podariti im snagu i volju da krenu ka istinskom uspjehu i svom konačnom trijumfu.

U vrijeme Omera, radijallahu ‘anhu, muslimani su osvojili i pravdom vjere islama ispunili novosvojene teritorije. Dojahavši na svome magarcu u Šam, Omer, radijallahu ‘anhu, je jedne prilike u vrijeme tih osvajanja rekao muslimanima: ”Uzvišeni Allah vas je uzvisio islamom i njime vas učinio snažnim i jakim, pa koliko se god budete trudili da, van islama, pronađete ponos i snagu, Allah će vas samo poniziti.” Zatim je održao i svoju poznatu hutbu u kojoj je između ostalog rekao: ”Onaj koga budu veselila njegova dobra, a žalostila njegova loša djela, takav se može smatrati vjernikom.” Isto tako, u vrijeme ovih osvajanja, Omer, radijallahu ‘anhu, je poznatom ashabu i hrabrom islamskom vojskovođi Ebu ‘Ubejdi r.a. napisao slijedeće: ”Selam alejkum… Ja, Allahu, javno i tajno iskazujem hvalu, i vas savjetujem da Allahu nikada nepokorni ne budete. Opominjem vas i strogo vam zabranjujem da budete od onih za koje je Uzvišeni Allah rekao: ”Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grešnicima neće ukazati na pravi put.” (Tevbe, 24).

Zatim je Omer, radijallahu ‘anhu, salavatom i selamom na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, završio svoje kratko pismo nakon koga niko od prisutnih muslimana nije ostao a da nije zaplakao. Slično ovome, Omer r.a. je jedne prilike Sa’adu b. Ebi Vekkasu r.a. napisao slijedeće: ”Tebi i vojnicima koji su s tobom savjetujem da u svakoj situaciji i u svakoj prilici budete bogobojazni, jer je bogobojaznost najmoćnije oružje protiv neprijatelja, i najbolja ratna strategija. Isto tako, tebi i onima koji su s tobom izričito naređujem da se čuvate grijeha više nego što se čuvate vaših neprijatelja. Oni su uistinu po vas opasniji i gori, a muslimani bivaju potpomognuti onda kada njihovi neprijatelji Allahu budu griješili.”

Ovo je samo kap iz nepresušnog mora svijetlih primjera naših uzoritih prethodnika koji su svojim čvrstim osloncem na Allaha i bezgraničnom snagom svoje vjere prelazili sve prepreke i poteškoće na putu širenja svjetla islama. Oni nam trebaju biti uzori, i njihovim stopama mi moramo krenuti.

SAFF

<