<

Formira se jedinica Oružanih snaga BiH po NATO standardima

“Vojne uniforme iz cijelog regiona i šire mogle su se vidjeti na Manjači, dok je BiH, uz podršku NATO-a i naših 30 saveznika i 40 partnera učinila još jedan korak bliže ka jedinici koja će biti akreditovana da ispunjava međunarodne standarde”, kažu iz NATO-a.

NATO je pohvalio aktivnosti Oružanih snaga BiH na izgradnji Bataljonske grupe lake pješadije, jedinice u sklopu OSBiH, koja je u potpunosti osposobljena da djeluje u skladu s NATO standardima i procedurama.

Ove aktivnosti, navode u NATO-u, unaprijedit će sposobnosti Oružanih snaga BiH kako bi dali aktivni doprinos budućim operacijama podrške miru, kao i podršku svim stanovnicima BiH tokom kriznih situacija.

Oni su na Facebooku podijelili fotografiju sa Manjače gdje se održavala vojna vježba po NATO standardima “SEL-2”.

“Vojne uniforme iz cijelog regiona i šire mogle su se vidjeti na Manjači, dok je BiH, uz podršku NATO-a i naših 30 saveznika i 40 partnera učinila još jedan korak bliže ka jedinici koja će biti akreditovana da ispunjava međunarodne standarde”, kažu iz NATO-a.

“Hvala našim domaćinima iz OS BiH i našim kolegama iz cijelog Saveza na ovakvoj vrsti saradnje i partnerstva koja NATO-u daje njegovu snagu”, dodali su.

<