<

EVO KAKO PREPOZNATI LEJLETUL-KADR-Znakovi koji ukazuju na Lejletul-kadr

Uzvišeni Allah kaže:
„Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.“ (El-Kadr, 4-5)
Od Zirra b. Hubejša, Allah mu se smilovao, prenosi se da je rekao: „Ubejju b. Ka’bu rečeno je da je Abdullah b. Mes’ud rekao: ‘Ko cijelu godinu klanja noćni namaz pogodit će Noć kadr.’ Tada sam čuo Ubejja b. Ka’ba kako se zaklinje i kategorički tvrdi: ‘ Tako mi Allaha osim kojeg drugog boga nema, ta noć je u ramazanu! Tako mi Allaha, ja dobro znam koja je to noć! To je noć za koju nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, naredio da je provedemo u namazu. To je dvadeset sedma noć, a jedan od njenih znakova jeste i taj da sunce ujutro, nakon nje, izlazi bijelo ne rasprostirući svoje zrake.’“ Bilježi ga Muslim.
U predaji koju bilježi Ibn Hibban navodi se: „ . . a jedan od njenih znakova jeste sunce koje ujutro, nakon nje, izađe bijelo, bez rasprostiranja zraka, kao da je posuda.“
Od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se Noć kadr nalazi u polovini zadnjih sedam dana ramazana.Sunce ujutro, nakon nje, izlazi čisto, bez rasprostiranja svojih zraka.“ Ibn Mes’ud kaže: „Pogledao sam u sunce i vidio da je upravo onakvo kakvim ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhvi ve sellem, opisao.“ Bilježi ga Ahmed.
Ebu Hurejra, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Lejletul-kadru rekao: „To je dvadeset sedma ili dvadeset deveta noć. U toj noći na Zemlji ima više meleka nego kamenčića.“ Bilježi ga Ahmed.
Od Ubade b. Es-Samita, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Lejletul-kadr je vedra i blistava noć, kao da je u njoj zablistao mjesec. To je mirna i blaga noć u kojoj nema ni vreline i hladnoće. U njoj nije dozvoljeno gađanje zvijezdama (padanje zvijezda) sve do svanuća. Jedan od znakova ove noći jeste da se narednoj jutra sunce pojavi ne rasprostiirući svoje zrake, poput mjeseca u uštapu. Tada šejtanu nije dozvoljeno da izađe sa njim (suncem).“ Bilježi ga Ahmed.

<