Emin-Tajlandski akcioni islamski film

Emin je akciona drama koju vrijedi pogledati, prva tajlandska akciona drama ove vrste prenosi duboku poruku u znak zahvalnosti posljednjem Božijem poslaniku…