<

Egrlić: Odluka Hrvatske nanosi ogromnu štetu privredi BiH

Odluka Hrvatske o prekategorizaciji puteva u vezi sa prevozom robe, koja nanosi štetu privrednicima u BiH, stupa na snagu krajem mjeseca, izjavio je predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.

– Hrvatska je donijela odluku o prekategorizaciji svojih puteva, gdje su neki granični prelazi ostali da vise u vazduhu, jer na tim putevima, novom kategorizacijom, neće biti dozvoljen tranzitni saobraćaj kamionima koji prelaze 7,5 tona – pojasnio je Egrlić.

On je rekao da to znači da prevozničke kompanije iz BiH koje saobraćaju na tom pravcu, a prevoze robu koja se izvozi ili uvozi u zemlju, neće moći ići na granične prelaze na putevima obuhvaćenim prekategorizacijom, kao i da su na takvim geografskim položajima da im je daleko ići na druge prelaze.

Egrlić je dodao da odlazak na druge granične prelaze povećava troškove transporta, a uz to prevoznici gube dodatno vrijeme, odnosno prave dodatne kilometre, da bi se mogli uključiti u putne komunikacije, kojima se mogu saobraćati kroz Hrvatsku.

– To je ključni problem za proizvođače i izvoznike iz BiH – istakao je predsjednik Spoljnotrgovinske komore.

Egrlić je napomenuo da je Hrvatska 20. maja donijela odluku o prekategorizaciji puteva i da ona stupa na snagu osam dana nakon donošenja.

Spoljnotrgovinska komora BiH uputila je inicijativu u kojoj se traži reagovanje institucija BiH o mjerama koje je donijela Hrvatska, u vezi sa drumskim prevozom roba.

<