<

Dragi prijatelji, učite, zadnje, tri kratke sure kad padne noć. Evo zašto!

Priredio: Nazif ef. Garib

Imam Ibnu Asakir je zabilježio predaju od Ukbeta ibni Amira r.a. koji je kazao: Sreo sam vjerovjesnika s.a.v.s., pa mi je rekao:

„O Ukbe, održavaj rodbinske veze i sa onim koji hoće da prekine, dijeli i onom koji tebi uskraćuje (ne daje), praštaj i onom ko tebi nepravdu čini!“

Kada sam ponovo sreo Allahovog poslanika s.a.v.s. rekao mi je:

„O Ukbe, hoćeš li da te podučim surama kojima Allah nije ništa slično objavio ni u Tevratu, ni u Zeburu, ni u Indžilu, pa ni u Kur’anu? Neka ne nastupi nijedna noć, a da ih ne proučiš! A to su: Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu birabbil felek i Kul e’uzu bi rabbinnas.“

Nije nastupila noć a da ih nisam proučio, još od kada mi ih je naredio Allahov poslanik s.a.v.s.

Smatram obavezom da ih nikada ne propustim proučiti jer mi je to naredio Allahov poslanik s.a.v.s.

A imam Nesa’i je zabilježio predaju hazreti Aiše r.a. u kojoj je kazala da je Allahov poslanik s.a.v.s. kada god bi lijegao u postelju satavio dlanove i puhnuo među njih, te proučio Kul huvallahu ehad i Kul e’uzu bi rabbil felek.

Zatim bi potrao koliko bi mogao od svoga tijela, počev od glave i lica pa sve što je mogao sprijeda (da potare).

To bi uradio tri puta.

U predaji kod Ibni Nedždžara se, pored Kul huvallahu ehad i Kul e’uzu bi rabbil felek, spominje i Kul ‘euzu bi rabbinnas, te kaže:

„…zatim bi potrao lice, nadlaktice, prsa i sve što bi mogao dohvatiti od tijela (u ležećem položaju).“

Hazreti Aiša r.a. veli: „Kada ga je bolest savladala tražio je da mu to ja radim!“

akos.ba

<