<

Dodikova historija: Na Kozari je narod branilo 3.500 partizana, a poginulo ih je 9.500, četnike smišljeno zaboravio

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik mnogo je zabrinut zbog, kako je kazao, prekrajanja historije koja se odnosi na Drugi svjetski rat i stradanja na Kozari.

Svoju zabrinutost je Dodik podijelio sa javnoću tokom današnje posjete Mrakovici povodom obilježavanja godišnjice Bitke na Kozari. Konstatirao je da potomci onih koji su ubijali narod na Kozari danas govore da se na tom mjestu dešavalo nešto sasvim drugo. Zatim je svoju tezu potkrijepio i statističkim podacima.

– Istina je da je ovdje 3.500 partizana branilo zbjeg od 65.000 ljudi, civila, žena, djece i staraca koje je napalo 45.000 raznih formacija ustaša i Nijemaca i da je poginulo 9.500 boraca i 45.000 civila – izjavio je Dodik, čiju je izjavu prenijela novinska agencija Srna.

Dakle, od 3.500 partizana koji su branili narod je, prema statističkim podacima sa kojima raspolaže Dodik, poginulo njih 9.500. Od 65.000 ljudi, civila, žena, djece i staraca, poginulo je njih 45.000.

Zvanična historija kaže da se Bitka na Kozari vodila između partizana sa jedne, te njemačkih okupacionih snaga, ustaša i četnika sa druge strane. U Dodikovoj verziji historije nije bilo mjesta za četnike kao saveznike fašističkih snaga, što zaista iznenađuje uzimajući u obzir njegovo načelno protivljenje reviziji historije. Također, Dodik je prošle godine priznao da su četnici na Kozari zarobili veliki zbjeg Srba i predali ih ustašama. Odjednom Dodik više ne spominje četnike.

saff.ba

<