<

Dobročinstvo prema roditeljima nakon njihove smrti: Traženje oprosta za njih

Traženje oprosta i milosti za njih nakon njihove smrti:

U vezi s ovim je sljedeća dova Nuha, a.s.:
“Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj.”

Allahov prijatelj, Ibrahim, a.s., je učio dovu:
“Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeijima mojim, i svim vjernicima — na Dan kad se bude polagao račun.”
Nuh i Ibrahim, a.s., spadaju u skupinu odabranih Božijih poslanika (ulul-’azm) te skupinu onih vjerovjesnika za koje nam je Allah, dž.š., naredio da ih slijedimo. U tom kontekstu, Allah, dž.š., ih spominje u jednoj skupini vjerovjesnika u sljedećem kur’anskom ajetu:
Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put … Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
Budi prema njima pažljiv i ponosan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!”
Prema tome, djetetu se preporučuje da traži oprosta za svoje roditelje nakon njihove smrti, jer kada čovjek preseli, koriste mu istigfar- dove koje za njega Allahu, dž.š., upućuje njegovo dijete.

S tim u vezi, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Allah će u Džennetu podići deredžu čestitog i pobožnog roba, pa će on upitati: ‘Gospodaru moj! Čime sam ja zaslužio tu (toliku) deredžu?’ Onda će mu Allah reći: ‘Istigfar-dovom koju je za tebe uputilo tvoje dijete.’“
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao i sljedeće: “Kada čovjek umre, prestaje mu vrijediti sve, osim sljedeće troje: … te pobožno i čestito dijete koje za njega Allahu upućuje dove.”
Međutim, za roditelje mušrike nije dozvoljeno od Allaha, dž.š., tražiti oprost. S tim u vezi su sljedeći kur’anski ajeti:
Vjerojesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno daje on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao, lbrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv.
Dakle, ako se neko pozove na to što je Ibrahim, a.s., od Allaha, dž.š., tražio oprost za svoga oca kada je rekao: I ocu mome oprosti, onje jedan od zalutali treba znati da to nije prihvatljivo, zato što je Ibrahim, a.s., izgovorio ove riječi samo zbog obećanja koje je ranije dao ocu rekavši mu: “Mir tebi!” – reče Hvahim. “Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobarprema meni.
U vezi s ovim, Allah, dž.š., u Kur’anu kaže i sljedeće:
Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome, rekli: “Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!”, – ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome; “Ja će se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti. ” — Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.
Dakle, nemojte oponašati (ugledati se na) Ibrahima, a.s., u onome što je on rekao svome ocu koji je bio mušrik.
Pored toga, od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., se prenosi vjerodostojna predaja u kojoj stoji: “Tražio sam od svoga Gospodara dozvolu da Mu za svoju majku upućujem istigfar-dovu (tražim oprost) pa mi nije dozvolio. Tražio sam od Njega dozvolu da posjetim njen kabur pa mi je to dozvolio.”

 

Odlomak iz knjige: Odnos prema roditeljima u Islamu

Autor: Mustafa ibn El-Adevi

<