<

Djeca džemata Hidaje iz Minhena grade svoju džamiju

Koliki je značaj i važnost odgoja djece najbolje ilustriraju riječi Poslanika koji kaže: „Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba u duhu islama nego da svaki dan podijeli sirotinji vrijednost sadaka i fitre.“

U današnjem vremenu sve je učestalije otuđenje roditelja od djece, nažalost. Tako djeca u ambijentu otuđenosti, alternativu i utjehu pronalaze na facebook-u, video igrama, kladionicama, dok s druge strane djeca koja pohađaju mekteb svoje vrijeme koriste u vrijednostima, kroz Kur’an, knjigu, gradeći dobro.

Poslanik islama nas uči da odgajamo svoju djecu, u znaku tri svojstva: da vole Poslanika, njegovu porodicu i da uče Kur’an. Na tragu navedenog polaznici mekteba Hidaje su odgojeni i odgajaju se u duhu pomenutog hadisa.

U prošlom vikendu polaznici pomenutog mekteba su realizirali projekat “Djeca grade džamiju Hidaje” te upisali se u knjigu vakifa sa prikupljenih preko 1600€. “Gradeći džamiju djeca grade sebe, što je i cilj mektebske pouke. Cilj mekteba jeste izgradnja cjelovite islamske ličnosti koja objedinjuje snagu vjere, izvršavanje vjerskih odredbi i doživljavanje islama kao sistema i načina života muslimana. U mektebu pored nastavnih jedinica planiranih planom i programom Rijaseta IZ u BiH djeca uče o životu, načinu ponašanja, poslušnosti prema roditeljima i drugima, odnosno kakvi ljudi trebaju biti” ističe muallim Damir Babajić, te dodaje da je mekteb izgrađen na zdravim temeljima na kojima se podiže zdrava i stabilna ličnost naše djece, što su potvrdili realizacijom pomenutog projekta.

Ovo je poziv svima nama da im pomognemo u ovom hairli projektu. Gradimo džamiju džemata Hidaje zajedno sa njenim polaznicima!

D.B.

Akos.ba

<