<

Danas je naš ummet i dalje u zabludi, a psi nas i dalje proganjaju

Obavezno pročitati:
Kćerka Hulagu Kana, mongolskog generala koji je osvojio Bagdad, jednom je šetala ulicama Bagdada kada je primijetila da se gomila ljudi okuplja oko jednog čovjeka. Upitala je o kome se radi i rečeno joj je da se radi o muslimanskom učenjaku. Zato je zatražila da joj se dovede.

Kada je stigao, upitala ga je: “Zar ti nisi od onih koji vjeruju u Allaha?”

On odgovori: “Naravno”.

Ona reče: “Zar ti ne tvrdiš da Allah podržava i daje pobjedu onome kome On hoće”.

On odgovori: “Naravno”.

Ona reče: “Zar Allah nam nije dao pobjedu nad vama?”

On odgovori: “Jeste”.

Ona reče: “Zar to ne znači da nas Allah više voli od vas?”

On odgovori: “Ne”.

Ona upita: “Zašto?”

On odgovori: “Zar ne znaš priču o pastiru?”

Ona odgovori: “Naravno”.

On reče: “Da li je sa njegovim stadom i bilo psa čuvara?”

Ona odgovori: “Da”.

On reče: “A šta pastir uradi kada neke ovce iz njegovog stada odlutaju i pobjegnu od njega?”

Ona odgovori: “Pošalje svoje pse da mu ih vrate”.

On reče: “A koliko dugo psi ganjaju ovce?”

Ona odgovori: “Sve dok lutaju”.

Pa joj on odgovori: “O Tatari, vi ste Allahovi psi na Njegovoj zemlji, sve dok muslimani budu zalutali sa Allahovog puta i poslušnosti Njemu, vi ćete nam biti za petama sve dok Mu se ne vratimo”.

<