<

Da li je ispravnije dati novorođenčetu ime Merjema ili Merjem?

Napomene koje bi trebali znati muslimani kada je ovo ime u pitanju

Pitanje: Da li je ispravnije dati ime Merjem ili Merjema?

Odgovor: Ispravno je dati ime Merjem, i treba je tako zvati,

s tim što ne smeta da se administrativno zove Merjema.

Običaj muslimana na Balkanu jeste da izvornom imenu dodaju samoglasnik “a”, kažu: Zejneba, a treba Zejneb, Suada, a treba Suad (napomena: Suad je žensko ime) itd.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović islampo.ba

<