<

Čuvajte se onoga ko prenosi tuđe riječi

Uzvišeni Allah kaže: „… (i ne slušaj) klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi.“ (Kur’an, 68:11)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „U Džennet neće ući onaj ko prenosi tuđe riječi.“ (Muslim)

Prenošenje tuđih riječi i njihovo širenje među svijetom sa ciljem unošenja nereda, razdora i mržnje, jedna je od najružnijih osobina koju čovjek može imati, jer ono potpiruje smutnju, kida veze, sije mržnju, razbija zajednicu, prijatelje čini neprijateljima i braću strancima. Prenošenje tuđih riječi znači čuti od nekoga da je o nekome nešto ružno rekao, pa požuriti da se toj osobi prenese, npr. riječima: „Taj i taj o tebi priča to i to.“

Motivi za prenošenje tuđih riječi najčešće su: priželjkivanje zla onome ko je to rekao, a pokazivanje naklonosti prema onome kome se prenosi ili radoznalost i uživanje u pričanju i zadiranju u ono što ga se ne tiče.

Onaj do čijih ušiju dopre prenošenje treba postupiti na slijedeći način:

  1. Ne povjerovati onomw ko ih prenosi jer je tim činom takav nepošten i nepouzdan čovjek.
  2. Spriječiti onoga ko to čini, posavjetovati ga i ukazati mu na pogubnost toga što radi.
  3. Da se na njega rasrdi u ime Allaha Uzvišenog, jer vjernik ne može ostati ravnodušan pored onog što ljuti Allaha Uzvišenog.
  4. Da ne pomisli kakvo zlo o svom bratu koji je odsutan, jer su doista neka sumnjičenja grijeh.
  5. To što se čulo ne smije da navede na uhođenje i traganje za potvrdom rečenog jer je to zabranjeno.
  6. Ne pričati o tome nikome, kako na taj način i sam ne bi postao klevetnik i prenosilac tuđih riječi.

Neka se, zato, oni sa oštrim jezikom pripaze i neka govore samo ono što je za Allahova stvorenja dobro! Za to su im dovoljne Vjerovjesnikove riječi: „Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti!“ (Muttefekun alejhi)

Hasan el-Basri je rekao: „Ko tebi prenosi riječi o drugom, znaj da će ih i drugima prenositi o tebi!“

Nekakav čovjek je drugom rekao: „Taj i taj te, u svojim pričama, ne prestaje spominjati po zlu,“ pa mu ovaj reče: „Čuj, ti niti poštuješ društvo čovjeka s kojim si sjedio, jer si nam prenio njegove riječi, a ne poštuješ ni mene, jer si mi o mome bratu otkrio ono što mi nije drago. Ja znam jedino da će nam smrt svima doći, da ćemo svi u kabur otići, da ćemo se svi na Sudnjem danu iskupiti i da će nam svima Uzvišeni Allah – Najpravedniji Sudija, presuditi.“

Izvor: Lađa mudrosti

Autor: Irfan Hajrudin

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

<