<

Čuvaj se munafika, jer on jede s vukom, laje s psom, a plače s čobanom

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Živimo u vremenu mnogobrojnih paradoksa, vremenu u kojem su naši neprijatelji postali prisni prijatelji, a prijatelji su postali otvoreni neprijatelji, u kojem su izdajice postali pouzdani i povjerljivi, a pouzdani ljudi i patriote postali su izdajice, u kojem se vjeruje dokazanim lažovima, a istinoljubivi ljudi se proglašavaju lažovima. Živimo u vremenu nedostatka istinskih vrlina kod ljudi, u kojem se istina ubija, a hrabrost, muževnost i ljudskost proglašavaju nepoželjnim. Kao što je muslimanski pjesnik rekao: ”Iskušani smo vremenom u kojem nit postoji islamski ahlak, niti džahilijjetski moral proistekao iz običaja, niti postoje snovi onih koji drže do čojstva i morala.”

-Istinu je rekao onaj ko je kazao: ”Ne druži se s munafikom, jer on jede s vukom, laje s psom, a plače s čobanom.”

Znakovi istinskih učenjaka

– Hafiz Ibn Redžeb, rekao je: ”Jedan od znakova učenjaka čije znanje koristi njima samima i drugim ljudima je da oni ne daju sebi posebno mjesto u društvo, srcem mrze pohvale i ne uzdižu se ni iznad jednog čovjeka.” (Bejan fadlu ‘ilmus-selef ‘ala ‘ilmil-halef, str. 80.)

Zar da ostavimo Kur’an i Sunnet zbog nečije sposobnosti raspravljanja?!

– Neki čovjek je došao imamu Maliku ibn Enesu i rekao: “Želim da raspravljam s tobom.”

Malik mu je rekao: ”A ako te pobijedim u raspravi?”

Čovjek je rekao: “Ja se obavezujem da ću te slijediti.”

Imam Malik, rekao je: ”A ako ti mene pobijediš u raspravi?”

Čovjek je odgovorio: ”Onda ćeš ti mene slijediti.”

Imam Malik je upitao: ”A ako bi došla treća osoba i pobijedila nas?”

Čovjek je rekao: ”U tom slučaju mi ćemo njega slijediti.”

Tada mu je imam Malik rekao: ”Oh, čovječe! Vjera (tj. pravo na tumačenje i slijeđenje u vjeri) ne pripada onom ko pobjeđuje u raspravi. Zar kad god se pojavi neko ko je vještiji u raspravi od drugih, da ostavimo Kur’an i Sunnet zbog njegove sposobnosti raspravljanja?!”

Bježi od onog ko posjeduje ovih pet osobina

– Kod koga primijetiš pet svojstava, bježi od njega kao od gubavca, i moli Allaha da ga izliječi od njegove bolesti: ako odgovara prije nego što sasluša, ako se suprotstavlja (tuđem mišljenju) prije nego što shvati, ako sudi po onome što ne zna, ako se u sve razumije i ako ne prihvata savjet čak ni od onih koji su stručni (u dotičnoj oblasti) i dostojni da upute savjet.

Tako se uspostavlja demokratija

– Pripovijeda se da je lav želio provesti demokratiju u šumi, pa se savjetovao s vukom i lisicom. Vuk: ”Ja mislim da predsjedništvo treba pripasti tebi, vlada meni, a parlament lisici.”

Lav se naljutio na takvu podjelu vlasti i ubio je vuka.

Lisica: ”Ja mislim da predsjedništvo treba pripasti lavu, vlada lavici, a parlament vašim potomcima.”

Na to je lav rekao: ”Divne li podjele! Ali, od koga si to naučila?”

Lisica: ”Naučila sam to iz državničkog dijaloga između tebe i vuka teroriste.”

saff.ba

<