<

“ČUVAJ SE ČARŠIJSKOG JEMINA, ŽENSKOG TESPIHA I KOME SI VALJ’O U ŽIVOTU.”

Allah, dž.š., kaže: «A teško onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ne daju.»[1]

Allah, dž.š., je ljubomoran i ne voli kada Njegov rob čini ibadet zbog drugih, i zato je Allah, dž.š., zbog ljubomore zabranio javne i tajne grijehe.

Na Sudnjem danu vagat će se samo ono što je radi Allaha, dž.š., učinjeno.

Dobro je rečeno: “Pobožnost je sakriti pobožnost.”

Nekome je puno stalo da ga drugi vide kako je on pobožan. To dokazuje stalnim micanjem usta, nošenjem tespiha, ostajanjem duže na sedždi kada klanja za imamom, tako da svi vide kako on voli sedždu.

Eh, to je pravi šejtanluk.

Takvih se treba čuvati, kako naš narod kaže: “Čuvaj se čaršijskog jemina, ženskog tespiha i kome si valj’o u životu.”

Ko voli sedždu, neka svu noć bude na sedždi u svojoj kući!

<