<

Četvero nipošto ne prekidaj i ne ostavljaj: namaz, učenje Kur’ana, zikr i rodbinsku vezu

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

– Četvero nikad ne izdaji: Svevišnjeg Gospodara, svoju vjeru islam, Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i svoju domovinu.

– Prema četvero nikada ne budi grub: prema ocu, prema majci, prema bratu i prema sestri.

– Četvero nikada ne lišavaj svoje velikodušnosti: svoju suprugu, svoju djecu, svoju rodbinu i prijatelje.

– Prema četvero nikada ne pokazuj tvrdoću srca: prema siročetu, prema siromahu, prema nevoljniku i prema bolesniku.

– Četvero nemoj srditi: ulemu, učitelje, bogobojazne (pobožne) ljude i starije osobe.

– Četvero ne prekidaj i ne ostavljaj: namaz, učenje Kur’ana, zikr i rodbinsku vezu.

– Četvero nipošto ne čini: ne oholi se, ne budi uobražen, ne zavidi i ne mrzi.

– Sa četvero se okiti: strpljivošću, blagošću, znanjem i plemenitošću.

– Četvero se dobro pazi: šejtana, svoje duše (nefsa), strasti i lošeg druga.

– Četvorici nemoj vjerovati: lažovu, lopovu, zavidniku i sebičnom čovjeku.

– Četvorici budi blizak: istinoljubivom, povjerljivom, velikodušnom i pravednom.

– Četvero povećaj koliko god možeš: udjeljivanje sadake, dovu, traženje oprosta i salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

– Četvero smanji: jelo, spavanje, lijenost i govor.

– Od četvero se utječi Allahu: od brige, od tuge, od nemoći i od škrtosti.

– Od četvorice se udalji: od neznalice, od svađalice, od maloumnika i od besposličara.

saff.ba

<