<

Četiri hadisa koji će nas naučiti četiri važne vještine u životu

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

U ovom tekstu donosimo četiri hadisa koji će nas učiniti neovisnim od pohađanja četiri treninga za četiri važne vještine u životu, jer oni objedinjuju u sebi principe morala i lijepog ponašanja, i to je zavjet kojeg se musliman mora pridržavati.

Prva vještina:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti.” (Buharija i Muslim)

Vještina kontroliranja jezika.

Druga vještina:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Od ljepote čovjekovog islama je da ostavi ono što ga se ne tiče.” (Tirmizi, Ahmed i drugi)

Vještina kontrole znatiželje ili radoznalosti.

Treća vještina:

Neki čovjek je rekao Allahovom Poslaniku: ”Allahov Poslaniče, oporuči mi nešto!” Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, rekao mu je: ”Ne ljuti se.” Čovjek je nekoliko puta ponovio svoju molbu, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svaki put mu je govorio iste riječi: ”Ne ljuti se.” (Buharija)

Vještina samokontrole.

Četvrta vještina:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Niko od vas neće biti potpuni vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi samom sebi.” (Buharija i Muslim)

Vještina čuvanja čistoće srca.

Upitan je mudrac: ”Kako prepoznaješ ljubav prijatelja?”

Rekao je: ”Nosi moju brigu, pita za mene, pokriva moje nedostatke, oprašta mi pogreške prema njemu i podsjeća me na Allaha, dželle šanuhu.”

Ponovo je upitan: ”A kako ga nagrađuješ zbog toga?”

Rekao je: ”Upućujem dove za njega u tajnosti.”

Saff

<