<

Cetinje: Dok policija razbija barikade, popovi pjevaju “Kad se vojska na Kosovo vrati” (VIDEO)

Dok u Cetinju traje žestok napad polcije na okupljene građane u cetinjskom manastiru pravoslavni popovi, okruženi navijačkim skupinama iz Srbije, pjevaju pjesmu “Kad se vojska na Kosovo vrati”. Ovim potezom Srpska pravoslavna crkva je pokazla šta joj cilj.

<