<

Poučna priča: Najveći grijeh

Ovo je priča iz vremena Musaa, a.s. Priča se da je jedna žena došla kod Musaa, a.s., kajući se i rekla mu: „Učinila sam blud, pa sam ostala trudna, a kada se dijete rodilo ubila sam ga“ Musa joj reče: „Kako je velik grijeh koji si učinila, idi odavde prije nego što Allah spusti na …

continue reading

Allahove poruke vjernicima

“O vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i namazu! Allah je, uistinu, sa strpljivima.” (Bekara, 153.) Zanimljivo je da Allah prvo spominje sabur, a onda namaz, jer bez strpljivosti ne može se ni namaz ispravno obaviti. Za sve u životu treba sabura. Zato Allah, na kraju ajeta, ne kaže da je sa klanjačima, već kaže: …

continue reading
<