<

Bosanski jezik kao izborni predmet na Univerzitetu u Beču!

Svi studenti Univerziteta u Beču moći će narednog, tj.ljetnog semestra, pored hrvatskog i srpskog, kao studijski ili izborni predmet birati i

bosanski jezik, za što najveće zasluge ima profesorica u Centru za jezike ovog univerziteta Azra Hodžić-Kadić.

Profesorica, koja već 10 godina predaje hrvatski i srpski jezik na raznim visokoškolskim ustanovama, preko Instituta za strane jezike inicijator je da se u Centar za jezike uvede i

bosanski jezik, jer je primjetila porast interesa studenata za izučavanje našeg jezika, što joj je dalo dodatnu motivaciju.

secretsof.world

<