<

Bill Gates: COVID-19 je strašan, ali bi ovo moglo biti strašnije…

Globalna kriza šokirala je svijet. Izaziva tragičan broj smrtnih slučajeva, ljudi se plaše napustiti dom i dovodi do ekonomskih teškoća kakve nisu bile viđene u mnogim generacijama. Učinci su vidljivi na cijeloj planeti. Očito, govorim o COVID-u, navodi se u kolumni koju je danas, na svojoj stranici objavio Bill Gates.

“No, za nekoliko desetljeća ovaj će se opis poklopiti s još jednom globalnom krizom: klimatskim promjenama. Koliko god bila strašna ova pandemija, klimatske promjene bi mogle biti i gore”, piše Gates, i dodaje:

Shvaćam da je trenutno teško razmišljati o problemu poput klimatskih promjena. Kad nas pogodi katastrofa, ljudska je priroda brinuti se samo za zadovoljavanje najnužnijih potreba, posebno kad je katastrofa loša kao COVID-19. Ali, iako da se dramatično veće temperature nekad u budućnosti čine dalekim problemom, to ih ne čini manjim – jedini način da se izbjegnu najgori mogući klimatski ishodi su ubrzati naše napore sada. Čak i dok svijet djeluje na zaustavljanju novog koronavirusa i počinje se oporavljati od njega, također moramo djelovati kako bismo izbjegli klimatsku katastrofu izgradnjom i primjenom inovacija koje će nam omogućiti da eliminiramo emisiju stakleničkih plinova.

Gates je u svojoj kolumni detaljno obrazložio zbog čega daje ovako sumornu projekciju, ističući kako smo zbog COVID-a smanjili emisiju staklenih plinova za osam posto, ali:

“Razmislite što je bilo potrebno da bismo postigli ovo smanjenje. Umrlo je više od 600.000 ljudi, a deseci miliona su bez posla. Ovog aprila promet automobilom bio je upola manji nego što je bio u aprila 2019. Mjesecima se zračni promet gotovo zaustavio. No, najblaže rečeno, ovo nije situacija koju bi iko želio nastaviti i smanjenja se postižu po, doslovno, najvećim mogućim troškovima.”

Da biste razumjeli vrstu štete koju će klimatske promjene nanijeti, napisao je, “pogledajte tragediju COVID-19 i proširite tu bol na mnogo duže razdoblje.”

“Gubitak života i ekonomska bijeda uzrokovana ovom pandemijom jednaki su onome što će se redovito događati ako ne eliminiramo svjetske emisije ugljika”, zaključio je.

Radio Sarajevo

<