<

Bakir Izetbegović imenovao 26 članova Senata SDA-među njima i jedan Krajišnik!

Među 26 odabranih, nalazi se i jedan Krajišnik, Mirsad Veladžić.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je za članove Senata imenovao Irfana Ajanovića, Edhema Bičakčića, Semihu Borovac, Nedžada Brankovića, Senahida Bristrića, Ediba Bukvića, Šefkiju Čekića, Selmu Cikotića, Mehmeda Čorhodžića, Halida Genjca, Mirsada Granova, Midhata Haračića, Seada Jamakosmanovića, Izudina Kapetanovića, Fatimu Lačević, Fatimu Leho, Mustafu Mujezinovića, Mustafu Musića, Fikreta Muslimovića, Farisa Nanića, Ibrahima Ramića, Fahrudina Rizvanbegovića, Mevludina Sejmenovića, Mirsada Veladžića, Omera Veladžića i Dženanu Zlatar, objavio je Klix.ba.

Među 26 odabranih, nalazi se i jedan Krajišnik, Mirsad Veladžić.
Za predsjednika Senata SDA imenovan je Nedžad Branković, bivši premijer Federacije BiH.

Nadležnosti ovog tijela su da učestvuje u svim raspravama o ključnim političkim pitanjima Bosne i Hercegovine, kao i o svim ključnim pitanjima SDA, formuliše pitanja, prijedloge i inicijative koji se mogu uputiti svim organima SDA, uključujući i Kongres.

cazin net

<