<

ALLAHU EKBER, POGLEDAJTE KAKO SE ČUVAMO OD ŠEĆERNE BOLESTI AKO VODU PIJEMO SJEDEĆI

“Kada bi znao onaj koji pije stojeći šta je u njegovom stomaku, povratio bi.”

U vjerodostojnim hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nema stvarne kontradiktornosti. Oprečnost biva u ljudskim razumima i nemogućnosti da shvate prava značenja prividno oprečnih hadisa po određenoj temi.

Veliki hadiski ekspert Ebu Bekr ibn Huzejme je rekao: “Ne poznajem dva (vjerodostojna) hadisa koji oponiraju jedan drugom. Ko bude našao dva kontradiktorna hadisa neka mi se obrati da mu uskladim njihova značenja.” (Vidjeti: Tedribur-ravi, 2/115.)U Sunnetu se navodi nekoliko predaja koje ukazuju na zabranu pijenja stojeći. Enes b. Malik i Ebu Seid el-Hudri, kažu: “Poslanik, s.a.v.s., je zabranio da se pije stojeći.” (Muslim)

Proslijedi ovo dalje kako bi se oživio sunnet Allahovog Poslanika
Kada, dok piješ, sjediš iz tvog organizma odlaze sve one štetne naslage od kojih su i naslage koje uzrokuju kamenac u bubrezima.

Pijenje uz predah – odmor
A kada piješ iz tri puta (uz tri odmora).. kada god piješ i napraviš stanku (odmor) tvoj zadah zastane kako bi organizam uzeo kiseonika i kako bi on tijelu dao inzulin, a inzulin štiti od šećerne bolesti.

Proslijedi ovo dalje.. kako bi se oživio sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je savjetovao da se pije sjedeći i da se za vrijeme pijenja odmara tri puta.

Volim,Kur’an i Islam

<